Ile dostaniesz pieniędzy za śmierć? Tak ZUS wycenia ludzkie życie. Renta rodzinna w Polsce

2019-11-19 14:42 WSB/DR
Ile dostaniesz pieniędzy za śmierć? Tak ZUS wycenia ludzkie życie. Renta rodzinna w Polsce
Autor: Arne Trautmann W Polsce po śmierci bliskiej osoby przysługuje nam renta rodzinna. Świadczenie to mogą dostać zarówno małżonkowie zmarłej osoby, dzieci, wnuki, a także rodzeństwo i rodzice

W Polsce po śmierci bliskiej osoby przysługuje nam renta rodzinna. Świadczenie to mogą dostać zarówno małżonkowie zmarłej osoby, dzieci, wnuki, a także rodzeństwo i rodzice. Wysokość renty rodzinnej ZUS wylicza na podstawie różnych czynników i rozpiętość pomiędzy najwyższymi a najniższymi świadczeniami jest gigantyczna. Zobacz, ile w Polsce możesz otrzymać pieniędzy po śmierci bliskiej osoby.

Renta rodzinna, jaką ZUS wypłaca po śmierci członka rodziny, zależna jest od stażu pracy, wynagrodzenia, a także od wysokości składek, jakie były odprowadzane za zmarłego.

ZOBACZ TEŻ: Emeryci i renciści dostaną czternastkę od rządu. Znamy termin wypłaty nowego świadczenia

- Dla jednej osoby wysokość renty rodzinnej wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch - 90 proc., a dla trzech i więcej uprawnionych - 95 proc. świadczenia zmarłego – tłumaczy, w rozmowie z „Kurierem Porannym” Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowa ZUS na Podlasiu. Jak sama informuje, w samym Białymstoku różnica w rentach rodzinnych to kilka tysięcy złotych. Najniższa wynosi minimum krajowe, czyli 1100 złotych brutto, a najwyższe wypłacane przez ZUS świadczenie to niemal 9000 złotych. A jak to wygląda w pozostałych oddziałach ZUS w Polsce?


NAJWYŻSZE RENTY RODZINNE WYPŁACANE W WYBRANYCH ODDZIAŁACH ZUS W POLSCE

 • 13 830 złotych (Gorzów Wielkopolski)
 • 13 582 złotych (Chorzów)
 • 11 690 złotych (Kielce)
 • 10 780 złotych (Olsztyn)
 • 9 000 złotych (Lublin)
 • 8 905 złotych (Białystok)
 • 8 430 złotych (Szczecin)
 • 8 336 złotych (Koszalin)
 • 7 745 złotych (Kraków)
 • 7 670 złotych (Wrocław)
 • 7 631 złotych (Bydgoszcz)
 • 5 826 złotych (Siedlce)
 • 5 647 złotych (Poznań)
 • 4 588 złotych (Radom)

- Jeśli osoba pobierająca rentę, osiąga przychód, który podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, świadczenie może zostać zawieszone lub zmniejszone. Gdy przychód przekroczy 130 proc. średniej miesięcznej pensji, renta zostanie zawieszona. Jeżeli zaś przychód przekroczy 70 proc. przeciętnej pensji, ale nie 130 proc., renta zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia – przypomina Katarzyna Krupicka z ZUS.

Zakazany kult Santa Muerte. Dlaczego Watykan zabronił czcić Świętą Śmierć?

KOMU PRZYSŁUGUJE RENTA RODZINNA?

Może być ona przyznana członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci:

-pobierała emeryturę lub rentę z powodu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń,

- pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Dzieci

- własne, drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione - do ukończenia 16. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczą;

Uwaga! Jeżeli dziecko skończyło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów, jego prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

- bez względu na wiek dzieciom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia.

Wnuki i rodzeństwo

- wnuki, rodzeństwo i dzieci przyjęte na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeśli zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią emeryta lub rencisty (chyba że śmierć była następstwem wypadku) i nie mają prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, albo

- gdy rodzice żyją, ale nie mogą zapewnić im utrzymania, albo

- gdy rencista był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Wdowa

Wdowa, która w chwili śmierci męża pozostawała we wspólności małżeńskiej, jeżeli:

- w chwili jego śmierci ukończyła 50 lat lub

- była niezdolna do pracy lub


- stała się niezdolna do pracy po śmierci współmałżonka w czasie nie dłuższym niż 5 lat od jego śmierci albo od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej;

- wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, które nie ukończyło 16 lat, a gdy się uczy 18 lat albo

- opiekuje się dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej całkowicie niezdolnym do pracy lub do samodzielnej egzystencji;

- małżonce rozwiedzionej (wdowie), która w chwili śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, jeżeli - oprócz spełnienia warunków wymaganych od wdowy - w chwili śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wdowiec

- wdowiec - na takich samych zasadach jak wdowie (ma prawo do renty rodzinnej, jeśli skończył 50 lat).

Rodzice

Rodzice, w tym również ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające, jeżeli:

-zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania;

- spełniają warunki wymagane do przyznania renty rodzinnej dla wdowy lub wdowca (wiek, niezdolność do pracy lub wychowywanie małoletnich dzieci lub dzieci całkowicie niezdolnych do pracy lub do samodzielnej egzystencji uprawnionych do renty rodzinnej).

Najnowsze