Emeryt

i

Autor: Shutterstock Dodatkowe 200 złotych do emerytury

Dorabianie do emerytury

Ile może dorobić emeryt w 2022? Od grudnia limity dorabiania do emerytury się zmienią

2022-11-16 19:29

Od 1 grudnia 2022 będą obowiązywały nowe progi dla dorabiających emerytów i rencistów. Limit jest ustalany co kwartał, w zależności od przeciętnego wynagrodzenia. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. sprawił, że w grudniu oraz styczniu i lutym 2023 r. emeryci i renciści będą mogli dorobić więcej.

Dorabianie do emerytury

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 – mężczyzn, mogą dorabiać bez żadnych konsekwencji i ograniczeń. Bez ograniczeń możesz dorabiać również wtedy, jeśli pobierasz rentę dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową albo rentę rodzinną przysługującą po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, muszą kontrolować, czy zarobki nie są zbyt wysokie i nie doprowadzą do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat z ZUS.

Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi emeryturę?

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Możesz bez żadnych konsekwencji dorabiać do emerytury, jeśli twój przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS). Twoja emerytura zostanie zmniejszona, gdy osiągniesz przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli twój przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi ci wypłatę świadczenia.

Nowe limity dorabiania dla emerytów od grudnia 2022

W III kwartale 2022 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6 tys. 480 zł 67 gr. To o 324 zł 43 gr więcej niż od kwietnia do czerwca, czyli w II kwartale. To oznacza, że  od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. próg, od którego emerytura lub renta jest zmniejszana, wynosić będzie 4536,50 zł. Świadczenie zostanie natomiast zawieszone po przekroczeniu limitu 8424,90 zł. Do końca listopada 2022 progi wynoszą kolejno: 4309,40 zł oraz 8003,20 zł.

Pieniądze to nie wszystko Artur Soboń
Sonda
Czy dorabiasz do emerytury?
Najnowsze