Urzędnik

i

Autor: Canva.com

Ile zarabiają urzędnicy? Od pensji głodowych po bajońskie sumy

2021-08-20 3:00

To ile zarabiają urzędnicy zależne jest w dużej mierze od stanowiska i regionu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie zarobki w samorządzie w 2020 roku wynosiły ok. 5300 zł brutto (na umowie o pracę to ok. 3800 netto, czyli "na rękę"). GUS jednak bierze pod uwagę nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także wszelkiego rodzaju premie, oraz wypłacane raz w roku "trzynastki". W rzeczywistości wiele szeregowych pracowników zatrudnionych w urzędach otrzymuje wynagrodzenie minimalne. Z drugiej strony, wysoko postawieni urzędnicy mogą liczyć na bajońskie sumy, znacznie przekraczające średnią krajową.

Ile zarabiają urzędnicy? Wysoka rozpiętość zarobków

Zarobki urzędników określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. To ile otrzyma pracownik administracji publicznej zależy jednak w dużej mierze od miejsca pracy, inne wynagrodzenie będzie miał pracownik urzędu miasta w Warszawie, inne w Białymstoku, a ich pensje będą różniły się jeszcze od urzędnika administracji skarbowej. Czytając opinię samych urzędników w internecie, można zauważyć, że zarobki są dosyć niskie, często na poziomie minimalnej płacy krajowej (2800 zł brutto, czyli ok. 2100 zł netto).

ZOBACZ: Miliardy dla samorządów. Rząd ujawnia szczegóły Polskiego Ładu

Wiadukty na trasie Łazienkowskiej się sypią. Urzędnicy nie wiedzą kiedy rozpocznie się remont

Według danych GUS urzędnicy samorządowi w 2020 roku zarabiali średnio ok. 5300 zł brutto. Jednak Mariusz Gołaszewski, prezes niezależnej instytucji analitycznej Aesco Group, uznaje dane GUS za nazbyt optymistyczne. W badaniach ustalono, że urzędnik w samorządzie zarabia średnio 3740 zł brutto, czyli ok. 2680 zł netto. Dla porównania, w sektorze przedsiębiorstw, w 2020 roku zarabiało się średnio 5411 zł brutto, czyli ok. 3900 zł netto.

Według portalu wynagrodzenia.pl, który opiera swoje dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w sektorze publicznym mediana zarobków na stanowisku referenta w administracji państwowej wynosi 3510 zł brutto (2562 zł netto), podinspektora 3740 zł brutto (2 725 zł netto), a inspektora 4180 zł brutto (3035 zł netto). Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, na tych stanowiskach mogą pracować osoby z wykształceniem średnim. 

Na nieco lepsze pensje niż szeregowi urzędnicy mogą liczyć pracownicy skarbówki. Według portalu wynagrodzenia.pl mediana płac na stanowisku komisarza skarbowego wynosi 4750 zł brutto (3437 zł netto). W przypadku inspektora kontroli skarbowej to 5320 zł brutto (3839 zł netto).

Oczywiście pensje rosną wraz z zakresem odpowiedzialności. Mediana zarobków dla naczelnika wydziału w administracji państwowej wynosi 8060 zł brutto (5772 zł netto). Warto jednak zaznaczyć, że dolna granica zarobków "na rękę" wyniosła 4679 zł, a górna 7564 zł. 

Ogromne zarobki wysoko postawionych urzędników

Większe zarobki zajmują urzędnicy zatrudnieni na podstawie wyboru (np. w wyborach, jak prezydent miasta). Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów, wynagrodzenia Prezydenta m.st. Warszawy wynosi 5200 zł brutto, z maksymalnym poziomem dodatku funkcyjnego na poziomie 2500 zł brutto. Prezydenci miast na prawach powiatu otrzymują pensję w przedziale 3800-5000 zł brutto. Jeśli to miasto powyżej 300 tys. mieszkańców (np. Kraków) to maksymalna kwota dodatku funkcyjnego wynosi 2500 zł brutto. Jeśli poniżej 300 tys. mieszkańców (np. Grudziądz), to dodatek funkcyjny nie może przekroczyć 2100 zł brutto. Zarobki na pozostałych stanowiskach prezentujemy na poniższej liście.

  • Wójt/burmistrz w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców - 3800-5000 zł brutto (maks. 2100 dodatku funkcyjnego)
  • Wójt/burmistrz w gminie 15-100 tys. mieszkańców - 3600-4800 zł brutto (maks. 2100 dodatku funkcyjnego)
  • Wójt/burmistrz w gminie do 15 tys. mieszkańców - 3400-4700 zł brutto (maks. 1900 dodatku funkcyjnego)
  • Starosta w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców - 3800-5000 zł brutto (maks. 2100 dodatku funkcyjnego)
  • Starosta w powiecie 60-120 tys. mieszkańców - 3600-4800 zł brutto (maks. 2100 dodatku funkcyjnego)
  • Starosta w powiecie do 60 tys. mieszkańców - 3400-4700 zł brutto (maks. 1900 dodatku funkcyjnego)
  • Marszałek województwa w województwie powyżej 2 mln mieszkańców - 4200-5200 zł brutto (maks. 2500 dodatku funkcyjnego)
  • Marszałek województwa w województwie do 2 mln mieszkańców-  4200-5000 zł brutto (maks. 2500 dodatku funkcyjnego)
Sonda
Czy szeregowi urzędnicy powinni zarabiać więcej?

Jak jednak czytamy w "Dzienniku Gazety Prawnej", część pensji wójtów i innych wysoko postawionych urzędników jest przeznaczana na sprawowanie mandatu. Urzędnicy pełnią również funkcje reprezentacyjne i ich koszt ponoszą z własnej kieszeni, bo  polskim prawie nie ma funduszu na pokrycie kosztów garniturów, pralni etc. Ponadto wójt gminy w woj. łódzkim przyznał, że jak strażacy pilną potrzebę, to pokrył ją z własnych oszczędności, bo formalny proces uzyskania finansowania często zajmuje zbyt wiele czasu.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze