pieniądze

i

Autor: Pixabay/jarmoluk Kujawsko-pomorskie: 43-latka uwierzyła, że pomaga policji! Straciła 77 tys. zł

Tyle o najmniej zarobisz w 2022 roku. Pensja minimalna wyższa niż w ustawie

2021-08-03 8:27

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie. Jeszcze do 15 września mazostać przyjęte rozporządzenie o najniższej krajowej w przyszłym roku. Zmieni się minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa. Ile będziemy zarabiać w 2022 roku? Rząd proponuje wynagrodzenia minimalne w wysokości 3 tys. zł. To wzrost o ponad 7 proc. Minimalna pensja 2022 wyniosłaby ponad połowę przeciętnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie 2022: Ile wyniesie?

Do 15 września będzie przyjęte przez rząd rozporządzenie ws. minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. i minimalnej stawki godzinowej - wynika z wykazu prac legislacyjnych RM. Minimalne wynagrodzenie ma wynieść 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa - 19,60 zł.

W poniedziałek do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Ministerstwem odpowiedzialnym za przygotowanie rozporządzenia jest resort rozwoju, pracy i technologii.

 Wyjaśniono, że zgodnie z przepisami ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, to rząd jest zobowiązany w drodze rozporządzenia do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, o ile Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości stawek w terminie 30 dni od dnia otrzymania do negocjacji proponowanych wysokości tego wynagrodzenia.

Wzrośnie płaca minimalna, a wraz z nią zasiłki i inne świadczenia

 Minimalna stawka godzinowa 2022

Przypomniano, że ustalone przez Radę Ministrów na 2022 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od kwoty zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

 - W ww. terminie ustawowym (30 dni - PAP) nie doszło do uzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. W związku z powyższym Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości w drodze rozporządzenia – w terminie do dnia 15 września br. - poinformowano.

 Jak dodano, kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r., obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, powinna wynosić co najmniej 2 984,60 zł, natomiast minimalnej stawki godzinowej – 19,50 zł.

 Rząd w projektowanym rozporządzeniu zaproponował wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. na poziomie 3 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 7,1 proc. oraz relację do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 51,4 proc.

 Dodano, że przy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 3 tys. zł, kwota minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. powinna wynosić 19,60 zł. Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. – 18,30 zł zwaloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r., tj. 18,30 zł x 7,1 proc.

 - Wyżej wymienione wysokości są analogiczne do kwot przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji - podsumowano.

Rewolucja! Pensja minimalna ZALEŻNA od miejsca zamieszkania! Gdzie zarobisz najwięcej?
Sonda
Czy płaca minimalna od nowego roku powinna wzrosnąć do 3000 złotych brutto?
Najnowsze