portfel

i

Autor: pexels Będzie nowy podatek w Polsce? Jest pomysł rządu

Średnia krajowa i wzrost wynagrodzeń

Inflacja rośnie, a wynagrodzenia spadają! GUS podał najnowsze dane

2022-07-20 11:31

Jak wynika z danych GUS wzrost wynagrodzeń w czerwcu wyniósł 13 proc. rok do roku. Tymczasem czerwcowa inflacja to 15,5 proc., więc wzrost cen jest wyższy niż wzrost wynagrodzeń. Podano również ile wyniosła przeciętna płaca, obecnie to 6554,87 zł w sektorze przedsiębiorstw.

Wzrost wynagrodzeń w Polsce niższy od inflacji

Jak wynika z komunikatu GUS, średnia krajowa w czerwcu 2022 roku wyniosła 6554,87 zł brutto, czyli ok. 4700 zł netto ("na rękę"). Wzrost wynagrodzeń w porównaniu do czerwca 2021 roku wyniósł 13 proc. Względem maja przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wzrosło o 2,4 proc. 

Warto zaznaczyć, że jeszcze w kwietniu wzrost wynagrodzeń wynosił 14,1 proc. w skali rok do roku i wyprzedzał inflację , która wynosiła 12,4 proc. W maju trend się odwrócił i wzrost wynagrodzeń wyniósł 13,5 proc., a inflacja 13,8 proc. Teraz dysproporcja jest znacznie większa bo wynagrodzenia rosną o 2,5 punktu procentowego wolniej niż ceny (13 proc. wzrostu wynagrodzeń wobec 15,5 proc. inflacji).

„Pieniądze to nie wszystko” – Andrzej Hawryluk

Kto naprawdę zarabia średnią krajową?

Warto przypomnieć w jaki sposób GUS wylicza dane o średniej krajowej. W statystykach brany pod uwagę jest sektor przedsiębiorstw, czyli nie uwzględniani są m.in. pracownicy w sektorze budżetowym. Ponadto zliczani są tylko pracownicy w sensie prawnym, czyli tylko osoby zatrudnione na umowach o pracę. Tym samym zleceniobiorcy nie są w ujęci w statystyce. Dane dotyczą również firm w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Przykładowo w osiedlowy sklep, który zatrudnia np. 2-3 osoby, którym płaci minimalną stawkę, nie jest ujęty w statystyce.

Dane GUS o zatrudnieniu

- W czerwcu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z czerwcem 2021 r. było wyższe o 2,2% i wyniosło 6496,7 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się minimalnie (o 0,1%) - czytamy w komunikacie GUS.

Sonda
Chciałbyś zarabiać średnią krajową?
Najnowsze