Kaczyński, Orban

i

Autor: Shutterstock, AP Kaczyński, Orban

Inflacja

Inflacja w Europie. Węgry liderem. W strefie euro inflacja jest łagodniejsza

2023-05-18 12:46

Eurostat podał szczegółowe dane o inflacji w Unii Europejskiej (HICP). Dynamika cen obniżyła się w 22 na 27 państw. W całej UE inflacja w kwietniu wyniosła 8,1 proc., w strefie euro wzrosła z 6,9 do 7 proc. Ceny w porównaniu do marca spadły w kwietniu tylko w Belgii i Czechach. W Polsce dynamika cen wyniosła 14 proc. (HICP), według GUS było to 14,7 proc. Liderem niechlubnego rakingu jest 24,5 proc inflacja na Wegrzech podsumowuje nowe dane Interia.

Co napędza drożyznę w Europie?

Wdług danych, które podaje Interia, średnia inflacja dla całej UE to 8,1 proc. w ujęciu rocznym. 14 państw ma odczyt niższy, 13 wyższy. Najniższa dynamika cen jest w Luksemburgu (2,7 proc.), Belgii (3,3 proc.), Hiszpanii (3,8) i na Cyprze (3,9 proc.). 

Najwyższa - na Węgrzech, gdzie wynosi 24,5 proc. To wyraźnie wyższy odczyt niż drugi najwyższy wynik. Na Łotwie jest to 15 proc. W państwach z naszego regionu: Czechy miały w kwietniu inflację na poziomie 14,3 proc., Polska, Słowacja - po 14 proc., a Litwa 13,3 proc. W Niemczech to 7,6 proc.

W ujęciu miesięcznym ceny spadły w dwóch krajach: w Belgii (o 1,3 proc.) i Czechach (o 0,1 proc.). W ujęciu rocznym inflacja obniżyła się w 22 z 27 państw.

"Eurostat rozkłada wskaźnik dla strefy euro na czynniki pierwsze: żywność, alkohol i tytoń odpowiadały za 2,75 pkt proc., usługi za 2,21 pkt proc., towary za 1,62 pkt proc. a energia za 0,38 pkt proc. To oznacza, że wciąż największy impuls inflacyjny ma drożejąca żywność. Coraz większą rolę zaczęły odgrywać drożejące usługi, na dalszy plan natomiast schodzą ceny energii" czytamy na portalu.

HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych. Jest obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Impact 2023 - Tomasz Gontarz
Sonda
Czy Twoim zdaniem PiS radzi sobie z drożyzną?
Najnowsze