Zakład Ubezpieczeń Społecznych

i

Autor: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Praca w Polsce

Jak legalnie zatrudnić obcokrajowca w Polsce? Milion cudzoziemców pracuje w Polsce

2022-08-10 12:42

Już ponad milion cudzoziemców podjęło legalne zatrudnienie w Polsce - dzięki temu podlegają również ubezpieczeniom społecznym. Do ubezpieczenia emerytalnego, pod koniec lipca zgłoszonych było 1 mln 25 tys. osób. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy.

Ponad milion cudzoziemców z ubezpieczeniem emerytalnym w Polsce

"Liczba obcokrajowców z ubezpieczeniem emerytalnym już w czerwcu tego roku przekroczyła historyczną barierę miliona osób. Szczegółowo przyglądamy się tym danym od kilku lat. W ostatnim czasie polski rynek pracy stał się bardzo atrakcyjny dla obywateli innych państw, szczególnie dla Ukraińców" – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Liczba obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych przekroczyła 1 mln 11 tys. osób pod koniec lipca 2022 roku. Jest to wzrost o około 80 tysięcy osób - w porównaniu z danymi pochodzącymi z końca marca 2022 roku.

Obywatele Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę

Od lat najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Według statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w drugim kwartale 2022 roku odnotowano, że 729 000 Ukraińców podjęło w Polsce legalną pracę i odprowadza składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W ciągu tych trzech miesięcy liczba legalnie pracujących Ukraińców wzrosła o 62 000 - czytamy na stronie zus.pl.

Coraz więcej cudzoziemców podejmuje legalną pracę w Polsce

"Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie nie zauważyliśmy, aby masowo wyrejestrowywano z ubezpieczeń obywateli tego kraju. Potwierdzają to także obecne dane. W ostatnich miesiącach stale obserwowaliśmy wzrost liczby cudzoziemców pracujących w Polsce, w tym Ukraińców" – dodała prof. Uścińska.

Białorusini i Gruzini przyjeżdżają do pracy

Drugą, bardzo liczną grupą, która przyjeżdża do Polski w celu podjęcia legalnej pracy są obywatele Białorusi. Pod koniec czerwca do ubezpieczeń społecznych zgłoszonych było 87 000 Białorusinów. Wśród pracowników przybyłych spoza granic naszego kraju jest również wiele osób pochodzących z Gruzji. Legalne zatrudnienie podjęło ponad 28 000 obywateli tego państwa.

Umowy o pracę, umowy zlecenie lub własna działalność

58,3% cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom społecznym jest zatrudnionych na umowę o pracę. Pozostali albo założyli własną firmę, albo pracują na podstawie umowy zlecenia lub innych umów, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne - informuje ZUS na swojej stronie internetowej.

Mężczyźni w wieku produkcyjnym - najliczniejsza grupa pracujących cudzoziemców w Polsce

Do pracy przyjeżdżają głównie osoby w tak zwanym "wieku produkcyjnym" - w przedziale 25-49 lat. Najwięcej cudzoziemców pracujących w Polsce jest w wieku 30-39 lat. Większość stanowią mężczyźni - niemal 60%.

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Jeśli cudzoziemiec jest zatrudniony/delegowany do Polski i wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, to zasadą jest, że jego warunki zatrudnienia nie mogą być mniej korzystne niż te, które gwarantują polskie przepisy prawa pracy (Kodeks pracy oraz inne ustawy regulujące prawa i obowiązki pracowników).

  • norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,
  • wymiaru urlopu wypoczynkowego,
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ochrony pracownic w okresie ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego,
  • zatrudniania młodocianych i wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko,
  • zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,
  • wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

W kwestii obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca należy zadbać o kilka kluczowych spraw. 

Dokument legalizujący zatrudnienie - Jeśli uzyskałeś dla cudzoziemca zezwolenie na pracę lub złożyłeś oświadczenie o powierzeniu mu wykonywania pracy, to pamiętaj, aby jeden egzemplarz tego dokumentu przekazać cudzoziemcowi.

Musisz zawrzeć umowę poświadczającą zatrudnienie a także zadbać o to, czy dana osoba posiada dokument legalizujący pobyt i umożlwiający zatrudnienie na terytorium Polski. Potencjalny pracownik musi posiadać zezwolenie na pracę/pracę sezonową - a pracodawca musi dostarczyć do odpowiedniego urzędu zaświadczenie o powierzeniu wykonywanej pracy.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej biznes.gov.pl

Sonda
Czy Polska powinna bardziej się otworzyć na obcokrajowców?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze