Dorabiasz sobie na emeryturze?

i

Autor: Shutterstock

Polacy szturmują ZUS. Jak wypełnić wniosek o emeryturę? [KROK PO KROKU]

2017-09-04 12:28

Od 1 września 2017 można składać wniosek o emeryturę. Mogą się o nią ubiegac Polacy, których dotyczy obniżenie wieku emerytalnego, które zacznie obowiązywać od 1 październia br. ZUS jednak nie przyzna ci emerytury automatycznie. Musisz złożyć wniosek i dołączyć do niego wszystkie dokumenty poświadczające okresy zatrudnienia (składkowe i nieskładkowe) oraz wysokość osiąganego wynagrodzenia. Podpowiadamy, jak krok po kroku, wypełnić wniosek o emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

1 października w życie wejdą przepisy, które przywracają wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jest to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć. Wnioski o przejście na emeryturę według nowych zasad można składać od 1 września. W 2017 r. na emeryturę może przejść ok. 331 tys. osób.

Sprawdź też: Emerycie! Możesz już złożyć wniosek o szybszą emeryturę

W piątek, 1 września ZUS obsłużył w sprawach emerytur ponad 64 tys. klientów, o 190 proc. więcej niż średnio dziennie w ubiegłym tygodniu; 23,5 tys. osób składało wnioski po raz pierwszy - poinformował PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Jak wypełnić wniosek o emeryturę?

Wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia powinien zawierać:

- twoje imię i nazwisko
- datę urodzenia
- numer PESEL , a jeżeli nie nadano ci tego numeru - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
- adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji
- ostatni adres miejsca zamieszkania w Polsce – jeśli mieszkasz za granicą, a wcześniej mieszkałeś w Polsce;
- wskazanie rodzaju świadczenia, o które się ubiegasz
- wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem odpowiednich danych niezbędnych do jego wypłaty (np. numer konta bankowego)
- twój podpis (ewentualnie pełnomocnika)

Zobacz również: Uwaga emeryci! W listach od ZUS-u podano błędne informacje o przyszłych emeryturach

Dane identyfikacyjne wpisane we wniosku muszą być zgodne z danymi w dowodzie osobistym. Ważne jest podanie miejsca zameldowania, ponieważ to placówka ZUS znajdująca się na terenie miejsca zameldowania, wyda decyzję o przyznaniu świadczenia i będzie je wypłacać.
Uwaga! Wniosek powinien być wypełniony drukowanymi literami, by nie było żadnej pomyłki. Wniosek trzeba konieczne własnoręcznie podpisać.

Krok po kroku jak wypełnić wniosek o emeryturę?

1. Zbierz wszystkie dokumenty poświadczające okresy zatrudnienia oraz wysokość zarobków.

2. Pobierz i wypełnij wniosek o przyznanie emerytury ( ZUS Rp-1 E lub EMP) – możesz otrzymać bezpośrednio w placówce ZUS albo wydrukować ze strony internetowej www.zus.pl.

3. Do wniosku dołącz dokumenty, poświadczające twój staż pracy (czyli okresy zatrudnienia składkowe i nieskładkowe).
Wpisujesz te okresy chronologicznie w kwestionariuszu ZUS Rp-6 podając daty rozpoczęcia i zakończenia każdego okresu oraz rodzaj posiadanego dokumentu na ich potwierdzenie. Mogą to być świadectwa pracy i wszelkie dowody z akt osobowych (np. mianowanie, powołanie) z firm, w których wcześniej pracowałeś, legitymacje ubezpieczeniowe zawierające odpowiednie wpisy o zatrudnieniu, a jeśli przedsiębiorstwo, w którym pracowałeś nie istnieje - zaświadczenia z archiwów (informację o miejscu przechowywania dokumentacji znajdziesz m.in w bazie zlikwidowanych zakładów pracy zamieszczonej na stronie internetowym ZUS ).

Czytaj koniecznie: Wzrosły emerytury i renty dla rolników

4. Dołącz dokumenty potwierdzające twoje zarobki.
Podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość twojego wynagrodzenia jest zaświadczenie wystawione przez pracodawcę na druku Rp-7 na podstawie dokumentacji płacowej pracownika. Jeśli jej nie ma, pracodawca może wystawić zaświadczenie Rp-7 na podstawie dokumentacji osobowej (np. umowy o pracę, świadectwa pracy). Wysokość zarobków można też potwierdzić wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej. Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą, wystarczy podać NKP (numer konta płatnika) - ZUS ma twoje dokumenty. Tak samo - gdy pracowałeś w firmie zatrudniającej do 20 osób, a twój pracodawca opłacał składki.

Okresy pracy zarobkowej (m.in. umowy o pracę, umowy agencyjnej lub zlecenia, pracy nakładczej, pracy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych) możesz udowodnić przedstawiając następujące dokumenty:
* zaświadczenie wystawione przez pracodawcę na druku ZUS Rp-7
* legitymację ubezpieczeniowa z wpisanymi okresami zatrudnienia oraz wysokością zarobków, w tym datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy, kwotę wynagrodzenia oraz rok, w którym to wynagrodzenie zostało osiągnięte, a także podpis pracodawcy lub upoważnionego pracownika i jego pieczątkę służbową.
* zaświadczenie z archiwum uprawnionego do potwierdzania dokumentacji płacowo-osobowej

Uwaga! Jeśli nie możesz uzyskać zaświadczenia ZUS Rp-7 (bo np. pracodawca już nie istnieje, a wcześniej nie zadbałeś o ten dokument), a nie masz też legitymacji ubezpieczeniowej, powinieneś poszukać dokumentacji osobowo-płacowej w archiwum lub u prywatnego przechowawcy.

Ważne! Dokumenty dotyczące zatrudnienia powinny być dołączone do wniosku w oryginale, mogą to być także poświadczone notarialnie odpisy, wypisy i kserokopie.

5. Złóż wniosek
Wniosek składasz w oddziale lub inspektoracie ZUS zgodnie ze swoim miejscem zameldowania na pobyt stały. Możesz również zwrócić się do pracodawcy, aby przesłał całość dokumentacji emerytalnej do właściwej jednostki ZUS, jednak nie jest to jego obowiązkiem. Wniosek o emeryturę możesz również przesłać drogą elektroniczną pod warunkiem, że dysponujesz podpisem elektronicznym albo korzystasz z tzw. profilu zaufanego nadanego (ePUAP). Jednak i tak nie unikniesz wizyty w ZUS, ponieważ dołączone do wniosku dokumenty, trzeba przekazać w formie papierowej (inaczej ZUS wezwie cię do uzupełnienia dokumentacji).

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany