​Jak złożyć wniosek o 300 Plus/Dobry Start? Poradnik krok po kroku

2019-08-02 15:28 mos
Wyprawka szkolna
Autor: pixabay.com /CC0 fot. adonyig Wyprawka szkolna

Do programu Rodzina 500 plus w ubiegłym roku rząd dołożył inny program socjalny – Dobry Start. Od 1 sierpnia można składać wnioski o 300 plus, czyli wyprawkę szkolną, w tradycyjnej, papierowej formie. Jednorazowe świadczenie 300 złotych będzie obejmuje również uczniów szkół policealnych i dla dorosłych, którzy nie przekroczyli 20. roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych próg jest zwiększony do 24. roku życia.

300 plus to świadczenie w ramach rządowego programu "Dobry start". Jest to wypłacane raz w roku wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez względu na dochód. Program został wprowadzony w 2018 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. 300 plus będzie przyznawane także w 2019 roku. Sprawdź, kiedy i jak złożyć dokumenty.

ZOBACZ TEŻ: Tak cwaniacy oszukują w sklepach. Przepakowują jajka, odrywają gałązki z pomidorów

Komu przysługuje 300 plus?

Świadczenie przysługuje każdemu dziecku, bez względu na dochód, od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami świadczenia będą wypłacane do 24 roku życia. "Dobry start" nie przysługuje dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne.

Kto może złożyć wniosek?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek może złożyć także osoba ucząca się — pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

Wniosek online

Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada. To ostateczny termin – później prawo do świadczenia wygasa.

Program Dobry Start został rozszerzony, dlatego też uczniowie szkół dla dorosłych, a także szkół policealnych mogą złożyć wnioski o przyznanie im 300 plus tylko drogą tradycyjną (bezpośrednio w urzędzie lub wysyłając listem) - od 1 sierpnia 2019 roku. W kolejnych latach najprawdopodobniej uczniowie będą mogli składać wnioski także online. 

Jak złożyć wniosek o 300 plus:

  • za pomocą portalu Emp@tia
  • za pomocą bankowości elektronicznej
  • w urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania,
  • w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
  • w innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie — dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić.

300 plus zwolnione od podatku

Świadczenie z programu "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że otrzymasz je w pełnej wysokości. Nie wlicza się go także do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Wyprawka szkolna nie podlega też egzekucji, komornik nie może więc zająć tych środków.

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:

  • studentom
  • przedszkolakom
  • uczniom zerówki

SPRAWDŹ TEŻ: "Kup teraz, zapłać później". Znana sieciówka wprowadza sprzedaż na zeszyt

Najnowsze