Emeryci i 500 plus

i

Autor: Shutterstock 500 plus spowodowało, że gospodarka ruszyła z kopyta.

Od 1 sierpnia nowe wnioski o 500 Plus. Jak złożyć wniosek? [KROK PO KROKU]

2017-07-30 22:13

Już od 1 sierpnia rusza przyjmowanie wniosków o wsparcie z rządowego programu "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin korzystających z programu, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Jak złożyć wniosek o 500 plus?
Świadczenie "Rodzina 500 plus" nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku - od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program "Rodzina 500 plus" oficjalnie wystartował.

Zobacz koniecznie: Nowy wniosek o 500 Plus! Wypełnij go, aby dostać pieniądze na kolejny rok [POBIERZ WNIOSEK]

Dotychczas wydane decyzje przyznające świadczenie będą obowiązywać do 30 września br. Aby nadal otrzymywać świadczenie rodzice i opiekunowie muszą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Wnioski można złożyć już od 1 sierpnia. Od tego dnia rodzice mogą ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres.

- Ujednoliciliśmy terminy składania wniosków o świadczenia dla rodzin. To ułatwienie dla rodziców oraz samorządów. Rodzice będą mogli jednocześnie złożyć wnioski o różne świadczenia. Dzięki temu nie będą musieli dwukrotnie lub trzykrotnie iść do urzędu, aby złożyć wniosek. Urzędy zajmą się kompleksowo wsparciem rodziny - powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Gdzie złożyć wniosek o wsparcie?
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce są to urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń).

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż cztery kanały. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS - Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie wysłany drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, cała korespondencja z gminą będzie prowadzona również drogą elektroniczną. W takim wypadku korespondencja z gminy trafia do wnioskodawcy na utworzone przez niego konto na stronie empatia.mrpips.gov.pl. Warto również zaznaczyć, że - w myśl nowych przepisów - począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski o wszystkie te świadczenia drogą elektroniczną już w lipcu.

Czy muszę złożyć inne dokumenty?
Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie - zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy - dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Sprawdź również: Oszuści wyłudzają pieniądze na wniosek 500 plus!

Co ważne, gmina sama pozyskuje podstawowe dane o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie trzeba więc dołączać tych informacji. Należy pamiętać, że niezależnie od tego, czy wnioskujemy o świadczenie na 1. czy na 2. i kolejne dziecko, musimy we wniosku podać pełen skład rodziny.

Od 1 sierpnia 2017 roku odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa (czyli wypełnia i podpisuje) osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko. W przypadku, gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie, wnioskodawca będzie miał możliwość również załączenia załączników w formie elektronicznej (tj. np. zdjęć danego dokumentu).

W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy, gmina może zażądać udokumentowania innych, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, okoliczności. Zasadą jest jednak, że ich udokumentowanie może się odbyć poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywych zeznań.

Kiedy otrzymam świadczenie 500 plus?
Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku.

Złożenie kompletnego wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy kompletny wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Czytaj koniecznie: 500 plus jest droższe niż zakładał rząd! Czy pieniędzy starczy dla wszystkich?

Gdy kompletny wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. Wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

Należy więc pamiętać, że złożenie wniosku później niż w październiku skutkuje tym, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco. Wspomniane powyżej terminy to maksymalne okresy na rozpatrzenie wniosku. Gmina może zrobić to szybciej, jeśli pozwolą na to jej możliwości.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze