Kosmiczne nagrody dla dyrektorów w ZUS! Gwóźdź do strajku? SE ujawnia!

i

Autor: Daniel Dmitriew / FORUM Kosmiczne nagrody dla dyrektorów w ZUS! Gwóźdź do strajku? "SE" ujawnia!

ZUS

Jaka emerytura z ZUS za pracę zagranicą? Na świadczenia wydano ponad 3 mld zł

2023-01-26 9:35

Polacy pracujący poza granicami kraju mogą liczyć na emeryturę lub rentę wypłacaną przez ZUS. W ramach umów międzynarodowych. Większość z tych świadczeń otrzymali obywatele Polski, którzy składki odprowadzali nie tylko w Polsce, ale i w państwach UE. Na jaką emeryturę można liczyć - podaje money.pl.

Emerytura za pracę za granicą wypłacana przez ZUS

Według danych ZUS, coraz więcej obywateli naszego kraju, którzy pracowali zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej lub EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), ma prawo do emerytury lub renty. Część z nich otrzymuje równoległe świadczenia z dwóch i więcej państw, jednak jest grupa osób, której emeryturę lub rentę za połączony czas pracy w Polsce i za granicą wypłaca ZUS.

- Jeżeli ktoś pracował np. w trzech krajach i w każdym z nich opłacał przez określony czas składki na ubezpieczenie społeczne, to po osiągnięciu wieku emerytalnego może otrzymywać trzy odrębne emerytury. Nieco inaczej wygląda sytuacja, w której np. ktoś występuje u nas o emeryturę, a w którymś z państw UE lub EFTA pracował zbyt krótko, by dostać tam świadczenia. Dzięki umowom międzynarodowym okresy ubezpieczenia z innych państw objętych porozumieniem można doliczyć do krajowego stażu" - wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu dla money.pl

Ile wynoszą międzynarodowe emerytury?

ZUS w pierwszym półroczu 2022 r. na podstawie umów międzynarodowych wypłacił 289 575 świadczeń o łącznej wartości 3,3 mld zł. Zdecydowana większość, bo 206 tys. świadczeń o wartości 2,6 mld zł wypłacono w Polsce, przy czym średnia emerytura łączona wyniosła 2 116 zł. Za granicę wypłacono 83 549 świadczeń o wartości 710 mln zł, a średnia wysokość świadczenia wyniosła 1 417 zł.

W przypadku państw UE najwięcej świadczeń polski ZUS przekazał do Niemiec (25 265 świadczeń), przy czym średnia emerytura/renta była w wysokości 1 557 zł. Drugim państwem pod względem liczby przekazanych świadczeń jest Francja (5 188 świadczeń o średniej wartości 1081 zł), a trzecim Austria (4 868 świadczeń ze średnią 1 100 zł).

Najwyższą średnią wypłacanego przez ZUS świadczenia - 3 695 zł - odnotowano w przypadku beneficjentów mieszkających na Malcie, jednak było to zaledwie siedem osób. Druga pod tym względem była Portugalia ze średnią 2 701 zł i 21 beneficjentami, a trzecia Estonia (11 świadczeń i średniej wysokości 2 013 zł). Statystycznie najniższe emerytury z polskiego ZUS otrzymało 616 uposażonych ze Słowacji (średnia 691 zł) i 42 ze Słowenii (średnia 737 zł).

Każda emerytura jest wypłacana na podstawie indywidualnych obliczeń i udokumentowanych okresów składkowych. Dla przykładu, w styczniu 2023 ro. najwyższe świadczenie "polsko-niemieckie" wypłacane przez oddział w Opolu to 13 233 zł brutto, a najniższe zaledwie 72 gr.

Sonda
Pobierasz emeryturę z dwóch, lub większej ilości krajów?
Pieniądze to nie wszystko Rafał Brzoska
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze