kaloryfer

i

Autor: Michał Rejduch Program będzie skierowany do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Wsparcie dla odbiorców ciepła

Jest decyzja rządu! Będą dopłaty do ogrzewania nie tylko węglem

2022-08-16 17:50

Rząd przyjął projekt ustawy o wsparciu odbiorców ciepła - poinformowała kancelaria premiera. Założenia przewidują m.in. jednorazowe wsparcie dla gospodarstw ogrzewających się przy użyciu LPG, drewna, pelletu, oleju opałowego oraz wsparcie dla ciepłowni. Dopłaty dostaną nie tylko gospodarstwa domowe, ale też szpitale, noclegownie, szkoły, żłobki czy instytucje kultury.

Wsparcie dla odbiorców ciepła - założenia rządowe

Jak poinformowała KPRM, założenia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewidują ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej – m.in. szpitali czy szkół. Chodzi o pokrycie części kosztów odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych, które prowadzącą działalność w zakresie wytwarzania ciepła, przez tzw. rekompensaty.

Rekompensata dla przedsiębiorstw wytwarzających ciepło

Nowe rozwiązanie wprowadza mechanizm, który polegać będzie na ustaleniu przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Średnia cena z rekompensatą zostanie ustalona na: 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego na podstawie gazu ziemnego lub oleju opałowego; 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Zobacz też: Dodatek węglowy - 3000 zł na węgiel. Jak dostać pieniądze? [PORADNIK]

Przedsiębiorstwom wytwarzającym ciepło i stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, będzie przysługiwała tzw. rekompensata. Dzięki temu rozwiązaniu zostanie ograniczony wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej.

Tańczące z promocjami 11.08.22

Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych

Oficjalna treść rządowego projektu wskazuje, że jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

* 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,

* 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

* 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

* 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek, bez progów dochodowych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła. 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ma przysługiwać tym jednostkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, pelletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. Chodzi m.in. o szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury. Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku ma pokryć 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon, wyliczonych na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021.

Sonda
Czy będziesz składać wniosek o dopłatę do zakupu węgla?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze