gaz

i

Autor: pixabay.com

Jest szansa na uniknięcie kolosalnych cen gazu? Moskwa potwierdza!

2022-01-11 16:44

Jak poinformowała minister klimatu Anna Moskwa, rząd we wtorek przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach, mających chronić odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Skutkiem nowych przepisów ma być zwiększenie grona odbiorców, która skorzysta z cen taryfowych. Problem dotyczy wielu Polaków, którzy mieszkają w blokach lub mają udział w mieszkaniu TBS. Spółdzielnie były traktowane prawnie jako przedsiębiorstwa, więc stawki cen gazu były znacznie wyższe niż dla odbiorców indywidualnych.

Ceny gazu dla spółdzielni mieszkaniowych spadną? Rząd szykuje specjalna ustawę

Jak podkreśliła minister na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, dziś wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie one złożyć oświadczenia mające na celu objęciem mieszkań cenami taryfowanymi gazu. Zaznaczyła, że do dziś oświadczenia takie złożyło tylko ok. 10 proc. uprawnionych, dlatego rząd postanowił stan prawny odwrócić. "Po wejściu w życie ustawy, której projekt został przyjęty na Radzie Ministrów, z automatu wszystkie wspólnoty i spółdzielnie będą przeniesione na taryfy z wyrównaniem od 1 stycznia" - wyjaśniła, dodając, że nie będzie to wymagało żadnych oświadczeń czy dokumentów.

ZOBACZ Szok! Ceny gazu znów wzrosły. Nie uwierzycie, o ile

Express Biedrzyckiej - Władysław Kosiniak-Kamysz: Polski Ład to bajzel. Trzeba wyrzucić do kosza to cholerstwo

W przypadku podmiotu zarządzanego przez samorząd, będzie to wymagało oświadczenia konkretnego zarządcy, w jakim procencie zużycie gazu jest przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe - dodała Moskwa. Jak zaznaczyła, obecnie sprzedawca gazu nie jest w stanie zidentyfikować, na jakie cele jest zużywany kupowany zbiorowo gaz. "Już dziś apelujemy do wszystkich zarządów nieruchomości samorządowych, aby składali odpowiednie oświadczenia" - dodała. Założeniem jest, że pierwszym celem wspólnot jest cel mieszkaniowy, automatycznie wystawione faktury zostaną skorygowane - zaznaczyła.

Niższe rachunki za gaz m.in. dla szpitali i szkół

Minister klimatu podkreśliła, że szpitale, szkoły, żłobki, instytucje kultury będą mogły przejść na taryfę gazową w zakresie działalności podstawowej, a nie gospodarczej, co będzie wymagało oświadczenia. "To szerokie rozwiązanie pozwoli chronić nie tylko obywateli, ale i placówki wykonujące niezbędne zadania z perspektywy ochrony obywateli i interesów państwa" - dodała Anna Moskwa.

Opublikowany projekt zakłada, że z zatwierdzanych przez Prezesa URE taryf na gaz, obok gospodarstw domowych, korzystać będą mogły: podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczenie, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, a także ochotnicze straże pożarne. Projekt przewiduje zamrożenie cen taryfowych na maksymalnie poziomie cen w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu na rok 2022.

Jednocześnie projekt przewiduje, że sprzedawcom gazu do odbiorców objętych taryfami będzie przysługiwać rekompensata - różnica między faktyczną ceną zakupu, ceną sprzedaży według taryfy. W przypadku sprzedawcy z urzędu rekompensata to różnica między cenami cennikowymi na 1 stycznia 2022 r. a jego taryfą.

Koszt ustawy nie przekroczy 10 mld zł

W Ocenie Skutków Regulacji szacuje się, że łączny koszt z tytułu rekompensat nie przekroczy 10 mld zł. Rekompensaty będą wypłacane przez Fundusz Wypłaty Różnicy Cen, do którego w 2022 r. trafi 40 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji CO2, oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W uzasadnieniu zastrzega się, że wprowadzenie powyższych rozwiązań wymaga poinformowania Komisji Europejskiej.

W Ocenie Skutków Regulacji szacuje się, że łączny koszt z tytułu rekompensat nie przekroczy 10 mld zł. Rekompensaty będą wypłacane przez Fundusz Wypłaty Różnicy Cen, do którego w 2022 r. trafi 40 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji CO2, oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W uzasadnieniu zastrzega się, że wprowadzenie powyższych rozwiązań wymaga poinformowania Komisji Europejskiej.

Sonda
Czy będzie cię stać na zapowiadane podwyżki cen gazu?

Projekt przewiduje również, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła - na wniosek Skarbu Państwa - kupować gaz ziemny do utrzymywania zapasów, będzie mogła też świadczyć tzw. usługi biletowe w zakresie tworzenia oraz utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu. Zawarcie z Agencją umowy biletowej będzie oznaczało odpłatne przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności gazu ziemnego utrzymywanego przez zlecającego usługę biletową w ramach zapasów obowiązkowych, w ilości pozwalającej Agencji realizację umowy.

Zakłada się również przedłużenie rozwiązania z jednej z tzw. ustawy COVID-owej, umożliwiającego wprowadzenie innych niż finansowe zabezpieczeń dla obrotu giełdowego.

Projektowana zmiana wprowadza możliwość przeznaczenia środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na udzielanie pożyczek sprzedawcy z urzędu gazu, dla zdobycia środków na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, a przedsiębiorcy realizującemu w 2021 r. obowiązek obliga giełdowego na potrzeby zakupu i rozliczenia zobowiązań związanych z zakupem gazu i jego rozliczeniem, usług przesyłania i dystrybucji usług dystrybucji, usług regazyfikacji i magazynowania paliw gazowych. Łączna kwota należności z tytułu kapitału pożyczek nie będzie mogła w żadnym momencie przekroczyć 20 mld zł.(PAP)

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze