świadectwo energetyczne a grzywna

i

Autor: Shutterstock świadectwo energetyczne a grzywna

Świadectwo energetyczne

Kara za brak świadectwa energetycznego. Czy należy się bać 5 tys. zł grzywny?

2023-04-25 1:02

Świadectwo energetyczne jest obecne w dyskursie medialnym. Dużo słyszy się o grzywnie w wysokości 5 tys. zł w przypadku niewywiązania się z obowiązku przez zarabiających na wynajmie i nie tylko. Okazuje się, że kara będzie niezwykle trudna do wyegzekwowania. Czy należy bać się konsekwencji nieposiadania świadectwa energetycznego?

Świadectwo energetyczne. Zmiana przepisów nastąpi 28 kwietnia

"Od 2015 r. świadectwo charakterystyki energetycznej, zwane w skrócie świadectwem lub paszportem energetycznym, należy sporządzić dla istniejącego budynku bądź części budynku, gdy będzie on przedmiotem sprzedaży bądź najmu" - przypomina portal Onet.

Pomimo tego, że dotychczas właściciele nie przejmowali się tym dokumentem - od 28 kwietnia zmienią się obowiązujące przepisy. Na mocy nowych przepisów za nieprzekazanie świadectwa będzie obowiązywała kara grzywny w wysokości 5 tys. zł. Nie będzie ona jednak łatwa do wyegzekwowania.

Kara za brak świadectwa energetycznego. Tak brzmi ustawa

"Kto nie wykonuje obowiązku przekazania kopii świadectwa energetycznego najemcy przy zwarciu umowy najmu lub nabywcy przy sporządzeniu aktu notarialnego podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega ten, kto działa w imieniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej i nie wykonuje obowiązku przekazania kopii świadectwa" - brzmi  art. 41 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków cytowany przez portal Onet.

Kary związane ze świadectwem energetycznym są orzekane zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia - świadczy o tym art. 42 wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z zapisami Kodeksu wykroczeń grzywna może wynieść od 20 zł do 5 tys. zł. Warto zaznaczyć, że w postępowaniu mandatowym grzywna nie może być wyższa niż 500 zł a oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest policja.

Egzekwowanie kary będzie niezwykle trudne

Dlaczego wyegzekwowanie kary za niewywiązanie się z przepisów jest tak trudne? Jak tłumaczy w rozmowie z portalem Onet radca prawny Jakub Kowalski, partner w kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes "policja musiałaby ujawnić niewywiązanie się z obowiązku przez najemcę czy sprzedającego, a następnie musiałaby sporządzić wniosek o ukaranie do sądu. Mogłaby to też zrobić prokuratura. Trudno sobie wyobrazić, aby policja chodziła i sprawdzała, czy wynajmujący przekazał najemcy świadectwo energetyczne".

W związku z tym eksperci nie mają wątpliwości, że nakładanie grzywny będzie odbywało się rzadko, a przepis o karach za brak świadectwa może zostać tzw. martwym przepisem - informuje Onet.

"Celem zmiany przepisów nie było kontrolowanie. MRiT wyjaśnia

"Celem zmiany przepisów nie było kontrolowanie, a doprowadzenie do wypełnienia istniejących od niemal 15 lat obowiązków przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej przy zawieraniu umów zbycia lub najmu" - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii cytowane przez Onet.

Sonda
Czy posiadasz świadectwo charakterystyki energetycznej?
Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze