rodzina patchworkowa zalety rodziny patchworkowej

i

Autor: _photos.com|photos.com

Karta Dużej Rodziny: wielkie zniżki! Sprawdź, co zyskasz

2021-06-25 9:05

Karta Dużej Rodziny. Masz trójkę lub więcej dzieci? Korzystaj ze zniżek i dodatkowych uprawnień w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Przysługuje ona niezależnie od dochodu.

Karta Dużej Rodziny

Z Karty moga skorzystać wszyscy rodzice oraz ich małżonkowie, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. Rodzice mają prawo do Karty bez względu na to czy są małżeństwem, czy nie. Muszą być tylko w momencie składania wniosku rodzicami co najmniej 3 dzieci w określonym ustawowo wieku. Uprawnienia przysługują też małżonkowi rodzica mającego na utrzymaniu troje dzieci. Małżonek nie musi mieć własnych dzieci.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

* w wieku do 18. roku życia,

* w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

* bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Jak założyć Kartę

Należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Można to również zrobić elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Opłatę w wysokości 10 zł ponosi się za duplikat i za domówienie tradycyjne formy Karty. Ważne! Sprawdź, czy twoja gmina oferuje też lokalną Kartę Dużej Rodziny, która zapewnia dodatkowe zniżki mieszkańcom.

Potrzebne dokumenty

Pobierz wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wypełnij go i zanieś do odpowiedniej instytucji lub złóż elektronicznie. Sprawdź w urzędzie gminy lub miasta, która instytucja zajmuje się przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Aby móc składać wnioski elektronicznie, konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

* ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

* dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

* w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

* osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Jak wygląda Karta

KDR jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (na urządzeniach mobilnych, np. telefonach). Osoby, które się o nią ubiegają mogą zrezygnować z wnioskowania o tradycyjną formę i korzystać wyłącznie z elektronicznej. Rodzic oraz jego małżonek, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna może wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym Karty elektroniczne dzieci oraz drugiego rodzica lub jego małżonka.Warto wiedzieć: Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

ZOBACZ: Świadczenia rodzinne zamrożone do 2024 roku. Co to oznacza dla rodzin z dziećmi

Jak podróżować z dzieckiem

Jakie korzyści daje Karta?

Aby skorzystać ze zniżki, nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Placówki, które oferują rabaty, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Zniżki ustawowe:

* zniżki na przejazdy kolejowe dla rodziców i małżonków rodziców – 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety miesięczne,

* 50 proc. ulgi opłaty za paszport – dla rodziców i małżonków rodziców,

* 75 proc. ulgi opłaty za paszport – dla dzieci,

* bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Gdzie jeszcze możesz skorzystać z Karty

Specjalne oferty dla rodzin wielodzietnych przygotowują instytucje i prywatne firmy. Lista partnerów Karty jest bardzo długa i stale rośnie. Obejmuje duże ogólnopolskie sieci handlowe i pojedyncze sklepy, które znajdziesz w swojej okolicy.

Kartę Dużej Rodziny uznają wybrane:

* kina, muzea, teatry,

* niepubliczne przedszkola, szkoły, szkoły językowe,

* ośrodki sportu i rekreacji,

* punkty gastronomiczne i sklepy (m.in. Carrefour, Auchan, Lidl),

* placówki ochrony zdrowia,

* stacje benzynowe (m.in. Orlen, Circle K, Shell),

* PKP Intercity, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus, Polskie Linie Lotnicze LOT

* biura podróży i hotele.

ZOBACZ: 300 zł na dziecko. Rusza kolejny program. Co zrobić, by dostać pieniądze

Czy pamiętasz bajki z dzieciństwa?

Pytanie 1 z 10
Kogo Czerwony Kapturek spotkał w lesie?
Najnowsze