Testament wzajemny

i

Autor: Shutterstock

Prawo spadkowe

Kiedy można wydziedziczyć spadkobiercę? Ważne zapisy w prawie spadkowym

2023-03-31 2:56

Spadkodawca może wydziedziczyć swoje dzieci albo któregoś z członków rodziny. Jednak może to zrobić tylko w testamencie, w określonych prawem wyjątkowych przypadkach. Osoba wydziedziczona nie ma nawet prawa do zachowku. W jakich sytuacjach można wydziedziczyć spadkobiercę? Jak to zrobić?

Na czym polega wydziedziczenie

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego - wydziedziczenie jest to pozbawienie niektórych osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych prawa do zachowku, czyli części majątku, którą odziedziczyłby po zmarłym, gdyby ten w ogóle nie sporządził testamentu. Zachowek przysługuje małżonkowi i dzieciom lub małżonkowi i rodzicom - jeśli zmarły nie miał dzieci. Dlatego też nie ma sensu wydziedziczanie np. rodzeństwa, które i tak nie ma prawa do zachowku. Wydziedziczenie musi być uzasadnione a jeśli nie spełni określonych wymogów, będzie bezskuteczne.

Wydziedziczenie tylko w testamencie

Spadkodawca sporządzając testament może powołać do spadku tylko niektóre osoby spośród spadkobierców ustawowych, może powołać do całego spadku osoby nie należące do kręgu najbliższej rodziny. Prawo zabezpiecza majątkowe interesy członków najbliższej rodziny poprzez zachowek, ale też przyznaje spadkodawcy możliwość pozbawienia ich prawa do zachowku. Jednak może to zrobić tylko w testamencie, a dodatkowo:

* spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył,

* wydziedziczenie może nastąpić z przyczyn określonych przepisami Kodeksu cywilnego,

* przyczyna wydziedziczenia musi wynikać z treści testamentu.

Osobę uprawnioną do zachowku można wydziedziczyć, jeśli:

 *  wbrew woli spadkodawcy uporczywie postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Na przykład prowadzi działalność przestępczą, uprawia hazard, ulega nałogom, nie pracuje, prostytuuje się. Musi to robić stale i pomimo ingerencji spadkodawcy, który naciska, żeby przestała.

*  dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Przestępstwo takie powinno być potwierdzone stwierdzeniem winy przez sąd.

* uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Na przykład odmawia udzielenia wsparcia w trakcie choroby, nie wypełnia obowiązku alimentacyjnego, nie utrzymuje kontaktów z rodziną. Uporczywość działań lub zaniechań uprawnionego do zachowku musi być objęta jego świadomością. Podstawą wydziedziczenia nie mogą być zachowania niezależne od jego woli, np. zaniedbywanie obowiązków rodzinnych wskutek przewlekłej choroby.

Ważne!

Wydziedziczenie nie obejmuje dzieci wydziedziczonego. Jeśli np. ojciec wydziedziczy syna, to prawo do zachowku przysługuje wnukom spadkodawcy.

Sonda
Czy spisałaś/łeś już testament?
Tańczące z promocjami 23.03.2023
Najnowsze