Jadwiga Emilewicz

i

Autor: Tomasz Radzik Jadwiga Emilewicz

Konferencja #kobieta2021. Czy kobiety w XXI wieku nadal muszą walczyć o swoje?

2021-03-08 14:19

8 marca w Warszawie odbyła się konferencja #Kobieta 2021, impreza została zorganizowana dzięki zaangażowaniu posłanki Jadwigi Emilewicz. Jakie jest miejsce Polki w rodzinie? Czy w ogóle chcą być matkami? Jakie są ich aspiracje życiowe i zawodowe? Czy czują się wolne, spełnione, a także przedsiębiorcze? Uczestniczki odbywającej się w Dzień Kobiet imprezy starały się odpowiedzieć na te fundamentalne w dzisiejszych czasach pytania.

Punktem wyjścia dla odbywającej się w Dzień Kobiet konferencji był raport „Badania opinii dotyczące przedsiębiorczości kobiet w Polsce i wybranych krajach europejskich”, którego opracowanie zleciła Polska Agencja Inwestycji i Handlu. W konferencji udział wzięły m. in. dr Adriana Bartnik, socjolog, prawnik i politolog, adw. Wanda Buk, wiceprezes GK PGE, Joanna Paciorek, wiceprezes Fundacji Świętego Mikołaja, Krystyna Różańska-Gorgolewska, kurator w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Celem raportu było zebranie danych na temat postaw współczesnej kobiety w stosunku do rodziny, pracy zawodowej, aspiracji, a także wyznawanych przez nie wartości. Raport miał międzynarodowy zasięg dzięki czemu ukazano Polki na tle mieszkanek wybranych krajów Europy. Wśród nich znalazły się Włoszki, Francuzki, Szwedki, Czeszki czy obywatelki Słowacji oraz Węgier. 

Dzień Kobiet 2021. Wymagający rok dla kobiet na rynku pracy. Walka z wirusem i dysproporcjami

- Badania potwierdzają to, co tak naprawdę od dawna wiemy intuicyjnie. Nie ma jednego modelu kobiety. Współczesnej Polki nie da się opisać według jednego wzoru. Każda z nas jest inna, ma inne potrzeby i wyznaje różne wartości. Dlatego narzucanie jednego modelu aktywności zawodowej jest nie tylko błędem, ale przejawem dyskryminacji. To, czym powinno kierować się państwo to rozwijanie różnorodnych mechanizmów wspierających kobiety. Zarówno tych, które chcą dzielić obowiązki domowe z pracą zawodową, jak i tych, które decydują się pozostać w domu i pracować na rzecz rodziny – zaznaczyła Jadwiga Emilewicz.

#Kobieta2021: Nie ma jednorodnego profilu współczesnej Polki

Wyniki raportu jasno wskazują, że obraz życia kobiet w Polsce, ich wartości, aspiracji, nastawienia do różnych obszarów życia jest bardzo zróżnicowany. Głównym czynnikiem różnicującym ich wartości okazuje się wiek w jakim się znajdują. Duże znaczenie ma również wielkość rodziny i rozmiar lokalu, w którym mieszkają. Większość kobiet, które zostały już matkami podkreśla również, że macierzyństwo i dzieci są ich życiowym osiągnięciem

Część respondentek zaznaczyła jednak, że najwyżej ceni rozwój osobisty i zawodowy. Ma to najczęściej miejsce w przypadku mieszkanek dużych miast i młodszych kobiet. Dodatkowo badanie wykazało, że Polki nie czują się w kraju wolne, pomimo konstytucyjnego prawa im to gwarantującego. Pomimo zajmowanych wysokich stanowisk i sukcesu zawodowego w domach są traktowane jako "służące swoich mężów". Niestety nadal pokutuje przekonanie, że domem powinna zajmować się kobieta. Jadwiga Emilewicz podkreśla jednak, że dla niej zaskakującym wnioskiem wynikającym z raportu jest duże rozczarowanie części Polek równouprawnieniem.    

Kobieta pracująca w Polsce. Ile zarabia, jakie ma stanowisko? Dzień kobiet 2021

- Bez względu na miejsce zamieszkania Polki czują się osamotnione w godzeniu życia prywatnego z zawodowym. Okazuje się, że odpowiedzią na kłopoty z równoczesnym wypełnianiem obowiązków domowych i zawodowych nie jest tylko większa liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach. Wiele kobiet jest rozczarowanych brakiem wsparcia u swych mężów, czy partnerów życiowych. Wraz z wiekiem rośnie świadomość o niemożności bezkolizyjnego łączenia zadań. W obszarze kultury konieczny wydaje się model akceptacji dla różnorodnych strategii życiowych kobiet oraz kampania społeczna skierowana do… mężczyzn. Wychowanie do odpowiedzialności, zrozumienia potrzeb kobiet jest prawdopodobnie największym wyzwaniem harmonii społecznej – zaznaczyła posłanka.

Emilewicz nawołuje do zmian legislacyjnych

Posłanka proponuje konkretne rozwiązania legislacyjne. W tym m. in. uruchomienie programu szkoleń i programów wspierających powrót na rynek pracy kobiet, które z jakiegoś powodu przerwały swoją karierę zawodową. Zmniejszenie luki płacowej, poprzez zwiększenie nadzoru głównie Państwowej Inspekcji Pracy. Wprowadzenie do kodeksu pracy możliwości pracy zdalnej jako równoprawnej do pracy w miejscu pracy. Wsparcie przedsiębiorców zatrudniających kobiety rozpoczynające dopiero swoją karierę zawodową, bądź powracających z urlopu macierzyńskiego, a także przejęcie kosztu urlopu macierzyńskiego przez państwo i zdjęcie go z przedsiębiorców. 

Czekoladowe cuda na Dzień Kobiet
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze