becikowe 2023

i

Autor: Getty Images Becikowe 2023 - co warto wiedzieć?

Pieniądze dla dzieci

Koniec becikowego dla wszystkich! Tym rodzicom nie dadzą pieniędzy

2023-10-03 15:39

Becikowe to jednorazowa wypłata 1000 zł przysługująca rodzicowi z tytuły przyjścia na świat jego pociechy. Niestety, nie każdy rodzic może liczyć na wypłatę zapomogi po narodzinach dziecka. Jak to możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać 1000 zł na dziecko?

Becikowe w Polsce

Becikowe to jednorazowa zapomoga wypłacana rodzicowi/opiekunowi prawnemu z okazji narodzin dziecka. W założeniu pieniądze miały pomóc w przygotowaniu wyprawki dla malucha. Aby otrzymać pieniądze, to trzeba popełnić odpowiednie kroki. Pieniądze nie są wypłacane z automatu. I co bardzo ważne, są rodzice, którzy tego świadczenia mogą nie dostać. Niestety, w tym wypadku bierze się pod uwagę dochody rodziny. Jeśli dochód w rodzinie przekracza 1922 zł netto na osobę, to świadczenie się nie należy. Kolejnym wymogiem jest pozostanie matki pod opieką lekarza przynajmniej od 10 tygodnia ciąży.

Samotni rodzice nie dostaną becikowego, jeśli nie zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów lub zobowiązał tylko jednego rodzica do utrzymywania dziecka, a także w przypadku, gdy sprawowana jest opieka naprzemienna.

Wniosek po becikowe

Becikowe przyznawane jest na wniosek. Odpowiednie dokumenty dostępne są w urzędach gmin. Tam też należy je wypełnić i złożyć. Zdarza się jednak, że formalności związane z becikowym realizowane są przez ośrodki opieki społecznej. Do wniosku o zapomogę na dziecko należy dołączyć odpowiednie dokumenty. W wypadku biologicznych rodziców to zaświadczenie od lekarza, że przynajmniej od 10 tygodnia ciąży matka była pod opieką ginekologa. Jeśli osoba ubiegająca się o becikowe jest cudzoziemcem, do wniosku o zapomogę powinien być dołączony dokument poświadczający prawo do pobytu i wykonywania pracy w Polsce.

Czy wnioski o becikowe należy złożyć natychmiast po przyjściu pociechy na świat? Spokojnie, jest na to czas. Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka. Wniosek o becikowe powinien zostać rozpatrzony w ciągu miesiąca. Ustawodawca zastrzega sobie jednak okres 2 miesięcy w przypadku prac nad wnioskiem dotyczącym szczególnie skomplikowanej sprawy. Jeśli przejdziemy procedurę poprawnie, to pieniądze wpłyną na konto bankowe podane we wniosku lub będą przekazane pocztą.

QUIZ PRL. Święta Państwowe w PRL

Pytanie 1 z 10
Obchodzone centralnie Dożynki były ukłonem władzy w stronę:
święta państwowe i oficjalne w PRL
Pieniądze to nie wszystko - Ewelina Degowska
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze