Ulgi podatkowe 2022 dla emerytów

i

Autor: Shutterstock Ulgi podatkowe 2022 dla emerytów

Rozliczenie roczne PIT

Koniec rozliczeń PIT już blisko! Ulgi podatkowe 2022 dla emerytów

2023-04-15 18:07

Aby prawidłowo rozliczyć swoje dochody, dorabiający emeryt musi znać nie tylko kwotę rocznych przychodów zwolnionych z podatku PIT w ramach ulgi dla pracujących seniorów. Warto aby wiedział jeszcze kilka innych istotnych rzeczy

Spis treści

 1. Jakie przychody są zwolnione z podatku
 2. Jakie warunki trzeba spełnić
 3. Co jeśli przeszliście na emeryturę w trakcie 2022 r.?
 4. Tylko dla osób zawieszających emeryturę
 5. Co z ulgą, gdy emeryt nadal pracuje?
 6. Czy renta rodzinna pozbawia ulgi?
 7. Co jeszcze emeryt może odliczyć od podatku 2022?

Przychody zwolnione z podatku PIT w ramach ulgi dla pracujących seniorów to 85 528 zł rocznie. To znaczy, że wynagrodzenie łączne brutto mieszczące się w tej kwocie jest w przypadku emeryta wolne od podatku dochodowego. 

A co, jeśli przychody osiągnięte przez seniora w 2022 r. przekroczyły kwotę 85 528 zł? Wtedy przysługuje mu kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł.

Jakie przychody są zwolnione z podatku

Ulgą dla seniorów są objęte przychody m.in. z pracy na etacie, ze zlecenia, a także z działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali PIT, podatkiem liniowym, 5 proc. stawką oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) lub z zasiłku macierzyńskiego (zasiłek macierzyński może przysługiwać pracującemu seniorowi, m.in., jeśli przyjmie dziecko lub dzieci na wychowanie).

Warunkiem  zastosowania ulgi jest podleganie z tytułu uzyskania tych przychodów powszechnym ubezpieczeniom społecznym i nie pobieranie w tym samym czasie emerytury ani renty rodzinnej bądź równoważnego świadczenia.

Jakie warunki trzeba spełnić

Aby skorzystać z ulgi, trzeba spełniać wszystkie poniższe warunki:

 1. Mieć ukończone 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny, czyli osiągnąć wiek uprawniający do emerytury;
 2. Nie pobierać emerytury lub renty;
 3. Mieć przychód uzyskany po ukończeniu wieku uprawniającego do emerytury;
 4. Podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania wynagrodzenia.

W związku z czwartym warunkiem, z ulgi nie może skorzystać osoba zarabiająca na podstawie umowy o dzieło, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. A to dlatego, że od umów o dzieło nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Nie można również stosować ulgi do przychodów z tytułu zasiadania w zarządzie, radzie nadzorczej, komisji lub innych podobnych organach.

Ulga dla seniorów nie obejmuje także przychodów jakie uzyskało się na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub podobnych.

Co jeśli przeszliście na emeryturę w trakcie 2022 r.?

Ulga dla pracujących seniorów przysługuje osobom, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, obejmuje przychody od dnia uzyskania wieku emerytalnego. 

Co w takim razie jeśli senior nabył uprawnienia do emerytury w trakcie 2022 roku? Taka sytuacja dotyczy większości seniorów, którzy przeszli na emeryturę w 2022 r. Co wtedy z ulgą dla emerytów? Za jakie miesiące przysługuje, no i jak wyliczyć przychody, od których nie trzeba odprowadzać podatku?

Najważniejsze jest to, że nawet jeżeli podatnik spełnił warunki do stosowania ulgi w trakcie roku, limit się nie zmienia: zwolnione są przychody do kwoty 85 528 zł, ale jedynie przychody uzyskane po spełnieniu warunków koniecznych do skorzystania ze zwolnienia. 

Uwaga! Ulga dla pracujących seniorów obejmuje tylko przychody od dnia uzyskania wieku emerytalnego. 

Jeżeli nabyliście uprawnienia do emerytury w trakcie 2022 r., to zwolniony z podatku jest wasz przychód (np. z pracy lub działalności gospodarczej) osiągnięty od dnia, w którym ukończyłyście 60 lat (kobiety) lub skończyliście 65 lat (mężczyźni).

Uwaga! Nie ma znaczenia, czy ZUS wydał decyzję o przyznaniu emerytury, czy nie – ważny jest wiek podatnika.

Skorzystanie z ulgi w zeznaniu rocznym wymaga rozróżnienia przychodów i zapłaconych składek ZUS na: 

 • podlegające zwolnieniu,
 • nieobjęte ulgą.

Uwaga! Ważna wiadomość dla osób, które osiągną wiek emerytalny w bieżącym roku (2023): 

Warto, aby od razu złożyły one oświadczenie płatnikowi (PIT-2), że chcą skorzystać z ulgi dla seniorów. Wtedy płatnik uwzględni tę ulgę już w trakcie roku, zmniejszając odpowiednio zaliczkę na podatek dochodowy i zwiększając tym samym pensję netto.

Tylko dla osób zawieszających emeryturę

Jeśli ktoś pobiera świadczenie emerytalne i jednocześnie dorabia do emerytury, nie może skorzystać z ulgi dla seniora. By z niej skorzystać, trzeba zawiesić pobieranie emerytury.

Może jednak skorzystać z ulgi senior, który w ciągu 2022 r. zakończył pracę na etacie, przeszedł na emeryturę, a następnie zawiesił pobieranie świadczenia emerytalnego i ponownie podjął zatrudnienie.

Co z ulgą, gdy emeryt nadal pracuje?

Osoba, która nabyła uprawnienia emerytalne w ciągu roku, ale pracuje nadal, może zastanawiać się czy ma złożyć dwa zeznania, czy wykazać przychody w jednym PIT.

W tej drugiej sytuacji trzeba złożyć jedno zeznanie o wysokości dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. 

Podatnik chcący skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów składa jedno zeznanie, w którym wykazuje kwotę przysługującej mu ulgi, do wysokości limitu – 85 528 zł. 

Czy renta rodzinna pozbawia ulgi?

Jednym z warunków korzystania z ulgi dla pracujących seniorów jest jednoczesne nie pobieranie emerytury lub renty rodzinnej. Pobieranie renty rodzinnej w 2022 r. uniemożliwia skorzystanie z ulgi dla pracujących seniorów.,

Co jeszcze emeryt może odliczyć od podatku 2022?

Może on skorzystać z następujących ulg podatkowych: 

 • prorodzinnej (jeśli przyjął dziecko lub dzieci na wychowanie),
 • na Internet (odliczenie rzeczywistych kosztów Internetu - nie więcej niż 760 zł),
 • rehabilitacyjnej (dla osób niepełnosprawnych lub mających na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, które poniosły wydatki na rehabilitację lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych),
 • odsetkowej (dla spłacających kredyt mieszkaniowy udzielony na inwestycję związaną z potrzebami mieszkaniowymi),
 • ulgi z tytułu darowizny,
 • ulgi na termomodernizację (np. na inwestycję wykorzystującą odnawialne źródła energii). 
Pieniądze to nie wszystko Rafał Dutkiewicz
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze