Program pierwsze mieszkanie. Konto mieszkaniowe- komu się opłaci ile można zyskać

i

Autor: Shutterstock

Program Pierwsze Mieszkanie

Konto Mieszkaniowe – komu się opłaci i ile można zyskać

Konto Mieszkaniowe – drugi instrument Programu Pierwsze Mieszkanie obok Bezpiecznego Kredytu na 2 proc., powstał z myślą o osobach, które chciałaby mieć własne M3, lecz nie posiadają zdolności kredytowej. Mieszkaniowe konto oszczędnościowe pozwoli systematycznie oszczędzać przez okres od 3 do 10 lat. Oszczędzającym co roku zostanie naliczona specjalna premia, którą będzie można wypłacić na koniec oszczędzania. Kto i na jakich warunkach może skorzystać z tej formy odkładania na mieszanie? Wyjaśniamy wszystkie wątpliwości.

Spis treści

 1. Dla kogo Konto Mieszkaniowe
 2. Warunki  Konta Mieszkaniowego
 3. Oprocentowanie Konta Mieszkaniowego
 4. Premia Mieszkaniowa od państwa
 5. Kiedy przysługuje Premia Mieszkaniowa
 6. Premia Mieszkaniowa - ile może wynieść

Dla kogo Konto Mieszkaniowe

Zgodnie z zapisami ustawy Konto mieszkaniowe będzie mogła otworzyć osoba:

 • która nie ma i nie miała prawa własności do mieszkania lub domu jednorodzinnego,
 • której nie przysługuje ani nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
 • dla której nie jest ani nie było prowadzone inne konto ani inna lokata, chyba że ich prowadzenie zakończono, przed ukończeniem przez tę osobę 18 lat i nie została wypłacona premia mieszkaniowa,
 • która ukończyła 13 lat i w dniu zawarcia umowy prowadzenia konta nie ukończyła 45 lat.

Ta ostatnia zasada pozwala oszczędzać na wkład mieszkaniowy dla dziecka. 

W programie może także wziąć udział osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci i chciałaby poprawić rodzinie warunki lokalowe.

W tym ostatnim przypadku mieszkanie nie może być większe niż:

 • 50 m2 w przypadku 2 dzieci
 • 75m2 w przypadku 3 dzieci
 • 90 m2 w przypadku 4 dzieci

Gdy rodzina ma pięcioro lub więcej dzieci powierzchnia użytkowa nie jest ograniczona. 

Konto mieszkaniowe będzie dostępne również dla osób, które:

 • w trakcie oszczędzania na Koncie Mieszkaniowym odziedziczyły mieszkanie lub dom jednorodzinny,
 • przed rozpoczęciem oszczędzania odziedziczyły nie więcej niż połowę udziału w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym,
 • posiadają mieszkanie lub dom, który został wyłączony z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub na skutek działania żywiołów co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem oszczędzania,
 • mają ustanowione prawo do mieszkania spółdzielczego jako bliscy uprawnionej osoby zmarłej. 

Warunki  Konta Mieszkaniowego

Na oszczędnościowe konto mieszkaniowe minimalna wpłata miesięczna będzie wynosić 500 zł, a maksymalna wyniesie 2 tys. zł. Oznacza to, że roczny limit wpłat wyniesie nie mniej niż 6 tys. zł rocznie, lecz nie więcej niż 24 tys. zł w jednym roku.  

Właścicielowi konta przysługują w każdym roku oszczędzania miesięczne wakacje kredytowe, czyli możliwość niedokonania jednej wpłaty w ciągu roku. Ustawa przewiduje jednocześnie możliwość wpłat w różnej wysokości. 

Premię Mieszkaniową od państwa otrzyma oszczędzający, jeśli  dokona co najmniej 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł, czyli wpłaci minimum 5.500 zł. Jeśli w jednym roku nie uda mu się spełnić tego warunku, to premia od państwa zostanie mu przyznana w następnym roku, o ile dokona kolejnych 11 wpłat. 

Oprocentowanie Konta Mieszkaniowego

Przez cały okres oszczędzania, środki gromadzone na koncie będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej na ogólnych zasadach. W przeciwieństwie jednak do zwykłego konta oszczędnościowego, uzyskany zysk będzie zwolniony z podatku Belki, który w 2023 wynosi 19 proc.

Premia Mieszkaniowa od państwa

Wysokość premii będzie obliczana na podstawie jednego z dwóch wskaźników:

 • średniorocznego wskaźnika inflacji publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny,
 • lub średniej arytmetycznej cen 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny dla 4 kwartałów roku prowadzenia konta. 

W każdym roku ma być wybierany wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzających. 

Kiedy przysługuje Premia Mieszkaniowa

Premia i zwolnienie z podatku będą przysługiwać wyłącznie, gdy właściciel konta w ciągu 5 lat od zakończenia oszczędzania przeznaczy odłożone środków na:

 • zakup pierwszego mieszkania, w tym
 • zakup lub budowę domu jednorodzinnego
 • sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu
 • wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej
 • udziały w SIM albo TBS
 • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu jednorodzinnego.

Premia Mieszkaniowa - ile może wynieść

Posłużymy się przykładem podanym dla pierwszego wskaźnika przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zgodnie z nim posiadacz konta mieszkaniowego regularnie odkładał po 1000 zł miesięcznie. W ciągu roku odłożył 12000 zł. Inflacja wyniosła 9,6%, więc naliczona premia to 624 zł. W kolejnym roku dalej wpłacał po 1000 zł i zgromadził na koncie kolejne 12000 zł. Po dwóch latach oszczędzania wpłacony kapitał to 24000 zł. Jeśli inflacja pozostała na tym samym poziomie - otrzyma 1776 zł, co daje razem sumę - 2400 zł. W trzecim roku, przy takich samych wpłatach i inflacji, kapitał wyniesie już 36000, a premia mieszkaniowa wzrośnie do 5328 zł.

Sonda
Masz swoje mieszkanie czy wynajmujesz?
Pieniądze to nie wszystko - Jadwiga Emilewicz
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze