kontrola trzeźwości w pracy 2023

i

Autor: gettyimages Kontrola trzeźwości w pracy możliwa jest od 21 lutego 2023

Prawo pracy

Kontrola trzeźwości w pracy. Na czym polega? Nowe przepisy już obowiązują

2023-04-13 16:01

Nowy przepis w Kodeksie pracy zakazuje dopuszczania do pracy pracownika nietrzeźwego lub będącego pod wpływem narkotyków. Pracodawca może skontrolować pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Jak w praktyce może to przebiegać – wyjaśnia Główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Kontrola trzeźwości pracowników

Od 21 lutego 2023 obowiązują przepisy Kodeksu pracy umożliwiające pracodawcom prowadzenie kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. - Jeżeli przepisy wewnątrzzakładowe przewidują prewencyjną kontrolę trzeźwości danej grupy pracowników, pracodawcy mogą ich skontrolować. W innych przypadkach taką kontrolę przeprowadzić może policja - wyjaśniła Główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Pracodawca powinien ustalić w wewnętrznym regulaminie określoną grupę pracowników, którzy będą podlegali kontroli trzeźwości. Nie każdy pracownik, który wchodzi na zakład pracy jest objęty kontrolą trzeźwości. Pracodawca ustala te grupy pracowników w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a tam, gdzie ich nie ma, w regulacjach wewnątrzzakładowych.

Zgodnie z nowym prawem pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub ochrony mienia. "To są np. osoby wykonujące pracę w budownictwie, czy na taśmie produkcyjnej" – wyjaśniła Łażewska - Hrycko. Zaznaczyła, że chodzi też o pracowników, którzy np. pracują przy skomplikowanych procesach produkcyjnych.

Pracodawca może wezwać policję

Wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu, czy stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu, nawet jeśli pracodawca nie obejmie nas kontrolą profilaktyczną trzeźwości jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych" - powiedziała Łażewska-Hrycko. Wskazała, że w takim przypadku pracodawca nie może sam zbadać pracownika alkomatem, ale może wezwać odpowiednie służby. Najczęściej będą to funkcjonariusze policji, którzy w takiej sytuacji będą mieli prawo zbadać trzeźwość takiej osoby, która nie podlega kontroli profilaktycznej.

Sonda
Jak oceniasz zapowiadane zmiany w kodeksie pracy?
Pieniądze to nie wszystko Rafał Dutkiewicz
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze