Szpital na stadionie narodowym

i

Autor: EAST NEWS Szpital na stadionie narodowym

​​Koronawirus w Polsce: Wiemy, ile kosztuje leczenie w szpitalu na Stadionie Narodowym

2020-11-17 12:12

Ile będzie kosztować leczenie koronawirusa? NFZ podał stawki za leczenie w szpitalach tymczasowych, takich jak ten, który powstaje na Stadionie Narodowym w Warszawie. Koszt leczenia Covid-19 w takiej placówce jest ogromny i kilkukrotnie wyższy niż w normalnym szpitalu.

NFZ podał szczegóły dotyczące kosztów leczenia pacjentów z COVID-19 w szpitalach tradycyjnych i szpitalach tymczasowych. Ze względu na różne poziomy zabezpieczenia covidowego, szpitale podzielono na kilka grup:

  • I poziom: szpitale, w których utworzono tzw. łóżka buforowe, przeznaczone dla pacjentów z PODEJRZENIEM zakażenia koronawirusem
  • II poziom: szpitale, które zajmują się LECZENIEM CHORYCH NA COVID-19, czyli pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Obejmują opieką także pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem
  • III poziom: szpitale, do których trafia pacjent z COVID-19 (pozytywny wynik testu na koronawirusa), lecz głównym powodem jego hospitalizacji NIE JEST COVID-19
  • IV poziom: to szpitale hybrydowe, które łączą w sobie zadania np. szpitala II i III poziomu. Koordynują opiekę nad pacjentami z COVID-19 w każdym województwie.

Pierwsza opłata dotycząca szpitali tymczasowych, to opłata za gotowość.

  1. Szpitale tymczasowe za dostępność łóżka dla pacjentów z COVID-19 otrzymują 822,43 zł/dobę.
  2. Szpitale tymczasowe za dostępność jednego stanowiska umożliwiającego prowadzenie wentylacji mechanicznej pacjenta z COVID-19 otrzymają 3 773,70 zł/dobę.
  3. Szpitale tymczasowe za gotowość do udzielania świadczeń w punkcie przyjęć otrzymują 18 299 zł/dobę.

Opłaty za leczenie kształtują się następująco:

  1. Za leczenie pacjenta z COVID-19 szpitale tymczasowe otrzymują 1 026,40 zł/osobodzień.
  2. Za leczenie pacjenta z COVID-19, który wymaga wentylacji mechanicznej, otrzymują 4 321,14 zł/osobodzień.

Jak podkreśla NFZ, w szpitalach tymczasowych opłaty za leczenie NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z OPŁATAMI ZA DOSTĘPNOŚĆ.

- Stawki za dostępność i leczenie pacjentów z COVID-19 w szpitalach tymczasowych UWZGLĘDNIAJĄ dodatkowe środki na wynagrodzenie personelu medycznego, które każdorazowo po zakończeniu miesiąca będą podlegały rozliczeniu z NFZ przez pomniejszenie wartości przekazywanych środków o dopłatę równą 100% w stosunku do dotychczasowego wynagrodzenia danego pracownika lub o wysokość wynagrodzeń łącznie z dodatkami, wypłacanych przez wojewodę (w przypadku personelu skierowanego do pracy w szpitalu tymczasowym przez wojewodę) - podaje NFZ.

Poza tym szpitale tymczasowe NIE OTRZYMUJĄ rekompensaty za utracone przychody. NFZ podaje, że po pierwszym okresie funkcjonowania takich placówek Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji raz jeszcze wyceni wysokość stawek za gotowość do leczenia i leczenie pacjentów z COVID.

ZOBACZ TEŻ: Koronawirus. Szpitale pękają w szwach, a "Narodowy" wciąż świeci pustkami. Dlaczego?

Premier o szczepionce na koronawirusa

Koszt przekraczający 4 tysiące zł jest znacznie wyższy niż w zwykłym szpitalu, w którym leczenie Covid-19 kosztuje 1154 zł. Opłata za gotowość do udzielenia świadczeń to w takim przypadku zaledwie 100 zł, a dodatkowa opłata za dostępność respiratora to 200 zł. Hospitalizacja pacjenta kosztuje od 330 do 630 zł dziennie, a hospitlaizacja pod respiratorem - 1154 zł.

- Świadczenia medyczne, w tym transport sanitarny, udzielane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nie nie są finansowane ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki na ich pokrycie pochodzą z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia lub z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zaznacza NFZ.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze