Praca/praca sezonowa

i

Autor: SHUTTERSTOCK Praca/praca sezonowa

Kryzys wizowy uderzy w polskich przedsiębiorców?

2021-10-25 14:51

Warsaw Enterprise Institute (WEI) ostrzega przed zakłóceniem procedury wydawania wiz na Ukrainie. Duże wątpliwości budzi bowiem przetarg na obsługę procesu wydawania polskich wiz obywatelom tego kraju oraz na obsługę tzw. małego ruchu granicznego. Jest to tym ważne, że imigranci z Ukrainy pełnią główną rolę na polskim rynku pracy.

Polska dziś boryka się z trudną sytuacją demograficzną, a nasza gospodarka gospodarka doświadcza niedoborów wykwalifikowanej kadry. Jak piszą eksperci WEI – w dłuższym okresie, będziemy mieli do czynienia z obciążeniem systemu emerytalnego, systemu opieki zdrowotnej czy destabilizacją systemu demokratycznego. Aby temu przeciwdziałać konieczne jest prowadzenie właściwej polityki migracyjnej. Legalna imigracja jest nam potrzebna.

24 mld zł dla samorządów na inwestycje

Polska polityka imigracyjna powinna opierać się na systemie kwotowym i przewidywać łatwą ścieżkę nabycia tytułu do stałego pobytu oraz legalnego zatrudnienia. Główną rolę na polskim rynku pracy pełnią imigranci z Ukrainy. W styczniu 2021 na terenie naszego kraju przebywało 1,35 mln obywateli tego kraju.

Czy Polska gospodarka powinna szerzej otworzyć się na imigrantów?

Celem zachowania stabilności rozwoju polskich firm, trzeba zapewnić zapewnienie jak najbardziej efektywny i niezakłócony proces wydawania dla nich wiz. Polska powinna zastosować metody kwotowe w zakresie liczby pożądanych imigrantów.

Ostatnio pojawiły się kontrowersje wokół przetargu na obsługę procesu wydawania polskich wiz obywatelom Ukrainy oraz na obsługę tzw. małego ruchu granicznego. Skutkuje to kolejnymi odwołaniami podmiotów startujących w tym przetargu. W konsekwencji proces wydawania wiz nie ma zagwarantowanej ciągłości, co przełoży się na problemy z wydawaniem wiz dla obywateli Ukrainy, a ostatecznie na dopływ pracowników zza wschodniej granicy na polski rynek pracy. W przypadku dalszych problemów ze sprawnym procedowaniem wniosków wizowych, Polska może przestać być miejscem docelowym dla pracowników ze wschodu, co odbije się negatywnie na polskim rynku pracy.

Sonda
Czy Polska powinna zachęcać do przyjazdu specjalistów z Ukrainy i Białorusi?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze