Ksiądz

i

Autor: SHUTTERSTOCK

Księża uprzywilejowani przez Polski Ład. Nie muszą składać dokumentów do ZUS

2022-02-14 11:59

Kto nie musi składać co miesiąc dokumentów rozliczeniowych do ZUS? Ze względu na zmiany dotyczące składki zdrowotnej w ramach wprowadzenia Polskiego Ładu prowadzący działalność będą musieli co miesiąc składać deklaracje do ZUS. Dotyczy to też samozatrudnionych, którzy wcześniej nie mieli takiego obowiązku. Jest natomiast niewielka grupa płatników, którzy nie muszą co miesiąc składać deklaracji rozliczeniowych. Są wśród nich m.in. duchowni.

Na mocy nowych przepisów większość płatników jest aktualnie zobowiązana do złożenia deklaracji do ZUS. Wynika to ze zmian dotyczących rozliczania składki zdrowotnej, której wysokość jest obecnie uzależniona od poziomu uzyskanego dochodu. Kto zatem nie musi składać co miesiąc dokumentów do ZUS?

Pierwszą grupą płatników wyłączonych z tego obowiązku są duchowni, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie. W dodatku w ostatniej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowali minimalną podstawę wymiaru składek.

Zaskakujące prognozy gospodarcze na 2022 rok

Zwolnienie z obowiązku

Kolejną taką grupą są osoby, które zatrudniają wyłącznie nianię – na podstawie umowy uaktywniającej. Zwolniona z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS jest również grupa płatników, którzy dobrowolnie zgłosili się do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego i opłacają składkę wyłącznie za siebie.

Należy pamiętać, że istnieje w tym przypadku warunek, aby w ostatniej deklaracji rozliczeniowej płatnik zadeklarował do podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia kwotę nie niższą, niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

ZOBACZ: Czasowa obniżka cen gazu dla firm. Ile wynosi i jak długo będzie obowiązywać?

Sonda
Czy zyskasz na Polskim Ładzie?

Deklaracja ZUS DRA

Pozostali płatnicy mają obowiązek złożyć deklarację w lutym 2022 roku. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do złożenia dokumentów, muszą pamiętać, że zmienił się wzór deklaracji ZUS DRA.

Zmiany mają umożliwiać przedsiębiorcy wskazanie osiągniętego w danym miesiącu przychodu oraz formy opodatkowania. Dzięki temu ZUS będzie mógł zweryfikować prawidłową wysokość składki zdrowotnej przez niego zapłaconej.

Najnowsze