ulga dla klasy średniej/pieniądze/banknoty

i

Autor: materiały prasowe Zdaniem analityka czeka nas jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych

Polski Ład. Wspólne rozliczanie się małżonków i ulga dla klasy średniej. Wyjaśniamy, co i jak zrobić

2022-01-09 17:33

Polski Ład wprowadził sporo zamieszania, również w kwestii wspólnego rozliczania się małżonków. Mąż i żona wspólnie rozliczający podatki nie mają pewności, jak rozliczać ulgę dla klasy średniej – jedną z nowości wprowadzoną z Polskim Ładem. Jedno z małżonków mieści się w widełkach, drugie nie. Innym razem mąż zarabia tak dużo, że ulga mu nie przysługuje, ale żona za mało. Słowem, sporo zamieszania

Resort finansów tłumacząc zawiłości Polskiego Ładu wyjaśnia, że w przypadku wspólnego opodatkowania małżonków, każdy z nich może skorzystać z odliczenia. Musi jednak spełnić określone warunki. Jakie, wyjaśniamy na przykładach zarobków małżonków rozliczających się wspólnie:

*Każdy z małżonków z osobna ma przychody mieszczące się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli każde z nich może odliczyć ulgę dla klasy średniej od swoich przychodów. Oczywiście przychody odliczającego muszą pochodzić z pracy na etacie oraz z działalności gospodarczej, opodatkowanej według skali podatkowej, co dotyczy odliczania ulgi we wszystkich przypadkach.

*Jedno z małżonków ma do rozliczenia przychody, które mieszczą się w widełkach uprawniających do ulgi dla klasy średniej, drugie zarabia mniej, co nie uprawnia go do ulgi. Wtedy ulgę dla klasy średniej stosuje się przy wspólnym rozliczeniu. Oczywiście średnia przychodów małżonków musi się mieścić w widełkach uprawniających do ulgi dla klasy średniej. Każde z małżonków odejmuje ulgę dla klasy średniej od połowy wspólnych przychodów.

*Jedno z małżonków przekroczyło limit ulgi, drugie zarobiło tyle, że ulga mu przysługuje. Wtedy też można zastosować ulgę przy wspólnym rozliczeniu, o ile średnia przychodów mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Oznacza to, że każde z małżonków odejmuje ulgę od połowy wspólnych przychodów.

*Jedno z małżonków przekracza limit przychodowy i ulga dla klasy średniej mu nie przysługuje, drugie nie ma żadnych przychodów. W takiej sytuacji też mogą skorzystać z odliczenia, pod warunkiem, że połowa łącznych przychodów obojga małżonków, w tym przypadku połowa przychodów jednego z nich, wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza 133 692 zł. Przy spełnieniu tego warunku, każde z małżonków stosuje ulgę, odejmując ją od połowy wspólnych przychodów.

Polski Ład – czy jest to rewolucja podatkowa i społeczna

Ceny za chleb i cukier będą regulowane jak w PRL? Szokujące słowa posła PiS

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze