licznik

i

Autor: getty images

Cena prądu

Mija ważny termin dla wszystkich Polaków! Bez tego zapłacisz krocie za prąd

2023-02-01 6:49

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje rozszerzona definicja odbiorcy uprawnionego do zastosowania ceny maksymalnej za energię elektryczną w wysokości 785 zł/MWh. Dzięki zmianom ze wsparcia skorzystają również najemcy lokali. Muszą tylko złożyć oświadczenie. Mają na to kilka dni.

Maksymalna cena za energię elektryczną – ochrona dla najemców lokali

Mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną chroni odbiorców będących m.in. firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jednostkami samorządu terytorialnego czy tzw. podmiotami wrażliwymi, którzy mają podpisaną umowę ze sprzedawcą energii. Od 1 stycznia 2023 r. ochrona w zakresie ceny maksymalnej została rozszerzona również dla podmiotów, które nie mają zawartej bezpośredniej umowy ze sprzedawcą energii – prowadzą działalność w najmowanych lokalach.

Aby wobec najemców mogła być zastosowana cena maksymalna, konieczne jest złożenie oświadczenia odbiorcy uprawnionego przez podmiot udostępniający lokale, który jest jednocześnie stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego – do kiedy i gdzie je złożyć?

Oświadczenie powinno zostać złożone do sprzedawcy energii do 31 stycznia 2023 r. Można je składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną). Wersja wniosku dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa klimatu

Sonda
Czy obawiasz się coraz wyższych rachunków za prąd?
Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze