gotówka pieniądze banknoty

i

Autor: Getty Images/Pawel Kacperek Wniosek o wakacje kredytowe można łatwo złożyć przez Internet, nie wychodząc z domu.

Świadczenia

Nagroda za długą pracę. Jak dostać nagrodę jubileuszową?

2023-12-10 8:00

Nagroda jubileuszowa jest wypłacana pracownikowi za wieloletnią pracę w zawodzie bądź u jednego pracodawcy. Nie jest to świadczenie uregulowane w Kodeksie pracy, dlatego nie każdy zatrudniony może ją otrzymać. Kto może liczyć na wypłatę nagrody jubileuszowej?

Nagroda jubileuszowa dla wybranych pracowników

Nagroda jubileuszowa jest określona w aktach wykonawczych do ustaw dotyczących pewnych grup zawodowych. Tym samym należy się ona m.in.:

* nauczycielom,

* pracownikom samorządowym,

* pracownikom służby cywilnej,

* pracownikom służby zdrowia, 

* pracownikom urzędów skarbowych,

* górnikom,

* pracownikom bibliotek,

* pracownikom instytucji kultury.

Kiedy można dostać nagrodę jubileuszową?

Pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym osiąga odpowiednią długość stażu pracy. Ten okres wynosi 20 lat. Następnie świadczeniobiorca otrzymuje kolejne nagrody jubileuszowe, co przepracowane 5 lat. Pracownik powinien otrzymać nagrodę jubileuszową w następnym dniu od otrzymania prawa do przyznania jej. W przypadku, gdy świadczenie nie zostanie wypłacone, to zwiększa się ono odsetki.

Okresy, które uprawniają pracownika do nagrody jubileuszowej

* wszystkie zakończone zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy),

* prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie,

* pobieranie zasiłku dla bezrobotnych,

* przebywanie na urlopie wychowawczym.

Ile wynosi nagroda jubileuszowa?

Podstawą do obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej jest miesięczne wynagrodzenie, które przysługiwało pracownikowi w dniu, w którym nabył prawo do świadczenia. Jeśli jednak w dniu wypłacania pieniędzy, wynagrodzenie będzie wyższe niż w dniu, w którym otrzymał to prawo, to świadczenie naliczane jest w oparciu o korzystniejszą dla pracownika podstawę. W zależności od tego, gdzie zatrudniony jest pracownik i jaki ma staż pracy, to wysokość jego świadczenia będzie się różnić.

Przykładowo - Dla pracowników służby cywilnej, urzędów państwowych, pracowników samorządowych nagroda jubileuszowa wyniesie kolejno:

* 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy;

* 100 proc. wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy;

* 150 proc. wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy;

* 200 proc. wynagrodzenia miesięcznego - po 35 latach pracy;

* 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego - po 40 latach pracy;

* 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego - po 45 latach pracy.

Ważne!

Każda nagroda jubileuszowa podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie PIT dla przychodów pracowniczych. Nie będzie jednak podlegać oskładkowaniu ZUS, jeśli między poszczególnymi nagrodami zostaną zachowane minimum 5-letnie odstępy.

QUIZ PRL. Tych profesji już nie ma. Tylko dla znawców historii PRL!

Pytanie 1 z 10
1. Oddany swej pracy zecer pracował w:
QUIZ PRL. Tych profesji już nie ma. Tylko dla znawców historii PRL!
Tańczące z promocjami 28.11.2023
Najnowsze