odprawa

i

Autor: Shutterstock

Gigantyczne odprawy

Nowe odprawy i nagrody. Kto dostanie 400 proc. pensji?

2023-11-29 13:35

Od 3 listopada br. w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji obowiązują nowe przepisy dotyczące nagród jubileuszowych i odpraw. Zmiany te, wprowadzone w rozporządzeniu ministra rodziny i polityki społecznej, przewidują możliwość przyznawania pracownikom nawet do 400 proc. ich miesięcznego wynagrodzenia w formie nagrody jubileuszowej.

Nowe przepisy skoncentrowane są na pracownikach zatrudnionych w wspomnianych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji. Kluczowym punktem regulacji jest wprowadzenie nagrody jubileuszowej w wysokości 400 proc. miesięcznego wynagrodzenia, zasługującej pracownikom po 45 latach pracy. Skala nagród jubileuszowych przedstawia się następująco:

  • 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy,
  • 100 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach pracy,
  • 150 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy,
  • 200 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach pracy,
  • 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy,
  • 400 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 45 latach pracy.

Warto zaznaczyć, że przy obliczaniu lat pracy, kwalifikujących pracownika do nagrody jubileuszowej, brane są pod uwagę wszystkie dotychczasowe miejsca zatrudnienia, łącznie z poprzednimi miejscami pracy. Obejmuje to również każdy okres zaliczany do lat pracy. W sytuacji, gdy pracownik był równocześnie zatrudniony w kilku miejscach pracy, do obliczeń nagrody jubileuszowej brane jest pod uwagę tylko jedno z tych miejsc.

Natychmiastowa wypłata nagrody

Portal dziennik.pl zauważa, że nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi od dnia, w którym spełnia warunki uprawniające do jej otrzymania. Natychmiastowa wypłata nagrody następuje po nabyciu przez pracownika prawa do tego świadczenia. W przypadku zakończenia zatrudnienia z powodu uzyskania prawa do renty lub emerytury, pracownikowi przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna. Jej wysokość zależy od liczby lat pracy:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat,
  • sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 20 lat.

QUIZ PRL. Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u. Sprawdź w tym quizie, co o nich wiesz

Pytanie 1 z 10
Sznurek, którym przewiązywano zawijane w papier prezenty zrobiony był:
Święta w PRL
Pieniądze to nie wszystko Jacek Sasin
Najnowsze