Sławomir Broniarz

i

Autor: PAP / Piotr Nowak flickr.com Sławomir Broniarz

Nauczyciele z ogromną podwyżką pensji! Prezes ZNP ujawnia

2022-03-30 14:25

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zdradził, jak wysokiego wynagrodzenia oczekują nauczyciele. Zażądał 20-procentowej podwyżki oraz podjęcia rozmów w sprawie wzrostów pracowników niebędących nauczycielami. Jak wskazał podczas środowej konferencji prasowej, druga grupa pracowników ma wynagrodzenie poniżej minimalnej.

Nauczyciele chcą ogromny podwyżek. ZNP przedstawiło żądania 

Zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, uchwaloną w ubiegłym tygodniu przez Sejm, tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli ma wzrosnąć od 1 maja br. o 4,4 proc. Projekt nowelizacji przygotowali posłowie PiS. Nowela będzie teraz przedmiotem prac Senatu. Na średnie wynagrodzenie nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz wszystkie dodatki do niego. Dodatków jest kilkanaście, przeciętny nauczyciel dostaje tylko kilka z nich. Wysokość średniego wynagrodzenie nauczycieli jest podstawą do określenia w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Polscy nauczyciele zarabiają dużo mniej niż standard UE i OECD

Prezes ZNP przywołał najnowszy raport OECD "Education at Glance". Z danych w nim zawartych wynika, że polscy nauczyciele szkół podstawowych, jeśli chodzi o płace, znaleźli się na czwartym miejscu od końca wśród krajów OECD. Gorzej zarabiają jedynie nauczyciele na Węgrzech, Słowacji i w Grecji.

Sławomir Broniarz, prezes ZNP: Frustracja nauczycieli narasta, możliwy strajk [Super Raport]

"Wynagrodzenie polskiego nauczyciela w szczytowym punkcie kariery stanowi zaledwie 55,2 proc. średniego wynagrodzenia nauczycielskiego w krajach OECD i 54,8 proc. w krajach w UE" – podkreślił.

"Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się, razem ze swoimi partnerami, zmiany sposobu wynagradzania nauczycieli i oczekujemy rychłego podjęcia prac parlamentarnych nad projektem obywatelskim, który pierwsze czytanie miał w lutym bieżącego roku, a który odnosi się do potrzeby zrównania średniego wynagrodzenia wśród nauczycieli za średnim wynagrodzeniem w gospodarce" – podkreślił.

Dodał, że chodzi o średnie wynagrodzenie w gospodarce osób mających podobne kwalifikacje jak nauczyciele.

Broniarz przekazał, że od stycznia 2022 r. duża część nauczycieli w Polsce otrzymuje dodatek wyrównawczy, ponieważ ich pensja jest niższa od wynagrodzenia minimalnego.

"Oczekujemy też zwiększenia nakładów na oświatę, na wychowanie dlatego, że bez zwiększenia nakładów nie jesteśmy w stanie zrealizować żadnego z naszych postulatów".

Nauczyciele oczekują wynagrodzeń powiązanych z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata, a także Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" opowiadają się za powiazaniem wysokości wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Sonda
Czy nauczyciele powinni dostać podwyżki?

Zgodnie z obywatelskim projektem nowelizacji Karty nauczyciela, przygotowanym przez ZNP, wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli i wysokość zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego mają stanowić określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego. Chodzi o kwotę przeciętnego wynagrodzenia ustalaną na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wynosić co najmniej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, a nauczyciela stażysty ma wynieść co najmniej 73 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Na pozostałych stopniach awansu minister edukacji ma ustalić wysokość wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie.

Jednocześnie ma być zachowana formuła średniego wynagrodzenia nauczyciela na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty ma być w wysokości 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, nauczyciela kontraktowego – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, nauczyciela mianowanego – 125 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a w gospodarce narodowej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, a nauczyciela dyplomowanego – 155 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Pierwsze czytanie projektu obywatelskiego przeprowadzono w Sejmie na początku lutego tego roku.

Obecnie wysokość wynagrodzenia nauczycieli jest pochodną kwoty bazowej dla nauczycieli, określanej co roku w ustawie budżetowej. Służy ona do wyliczania tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze i kilkanaście dodatków.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze