Złoty coraz mocniejszy

i

Autor: pixabay Złoty coraz mocniejszy

NBP wprowadza wyjątkowe monety kolekcjonerskie! Cena? 150 zł [ZDJĘCIA]

2021-03-18 12:36

Miła wiadomość dla kolekcjonerów monet! Już dziś mogą dołączyć do swojej kolekcji kolejne dwie pamiątki. Do obiegu zostają wprowadzone dwie srebrne monety kolekcjonerskie, każda o nominale 10 zł, z serii „Wielcy polscy ekonomiści”, upamiętniające Ferdynanda Zweiga i Adama Krzyżanowskiego - poinformował w czwartek Narodowy Bank Polski (NBP). Monety możemy nabyć w cenie 150 zł brutto każda.

Jak podano, od 2017 r. Narodowy Bank Polski emituje monety upamiętniające wybitnych polskich ekonomistów, których koncepcje i dorobek naukowy mają istotne znaczenie dla rozwoju naszej gospodarki, finansów i społeczeństwa. "Serię, która upamiętnia wybitnych polskich naukowców w dziedzinie ekonomii, w 2017 r. zainaugurowała moneta z wizerunkiem Mikołaja Kopernika, autora traktatu o sposobie bicia monety, którego memoriał miał się stać podstawą polityki pieniężnej. W marcu tego roku ukażą się monety z wizerunkami Ferdynanda Zweiga, Adama Krzyżanowskiego i Adama Heydla – przedstawicieli krakowskiej szkoły ekonomicznej" - poinformował prezes NBP prof. Adam Glapiński, cytowany w komunikacie.

"Wypracowane przez tych naukowców pomysły na to, jaka powinna być gospodarka, jaka rola państwa, a jaka rola rynku, mogą być inspiracją także dzisiaj. Ich idee, propagowane wzorce wciąż są aktualne" – ocenił.

Monety przedstawiające Ferdynanda Zweiga i Adama Krzyżanowskiego to siódmy i ósmy temat w serii. Na rewersie monety poświęconej Ferdynandowi Zweigowi zostały umieszczone wizerunek ekonomisty, daty jego urodzin i śmierci oraz parafraza fragmentu książki Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu. Na awersie widnieje fragment dzieła "Cztery systemy ekonomii. Uniwersalizm – nacjonalizm – liberalizm – socjalizm". Na rewersie monety upamiętniającej Adama Krzyżanowskiego znajdują się: wizerunek ekonomisty oraz daty jego urodzin i śmierci. Na awersie widnieje cytat pochodzący z publikacji "Źródła i symptomy wzbogacenia się nowoczesnych społeczeństw".

ZOBACZ: Amazon otwiera własną... poradnię lekarską. Przyśle lekarza i dostarczy leki

Srebrne monety o nominale 10 zł zostały wyemitowane w nakładzie do 10 tys. sztuk każda i można je nabyć w cenie 150 zł brutto w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

Jak opisywał cytowany w komunikacie NBP Grzegorz Jeż, Ferdynand Zweig (1896–1988) był polskim ekonomistą i socjologiem. W okresie dwudziestolecia międzywojennego aktywnie zajmował się publicystyką gospodarczą, współpracując z wieloma tytułami prasowymi. Jako ekonomista Zweig opowiadał się za liberalizmem gospodarczym. Kładł nacisk na rozwiązania umożliwiające swobodne działanie jednostek, ujęte jednak w ścisłe ramy prawne i niepozbawione pewnego komponentu socjalnego. Dostrzegając uwiąd koncepcji liberalnych i towarzyszący mu wzrost znaczenia ruchów nacjonalistycznych i socjalistycznych w latach trzydziestych ubiegłego wieku, Zweig wierzył jeszcze w odwrócenie tendencji, ale nadciągające widmo wojny pozbawiło go złudzeń. Sam zresztą dokonał później korekty stanowiska, akceptując istnienie gospodarki planowej jako niezbywalny warunek zachowania demokracji i wolności. Wśród innych ważnych prac Zweiga warto wymienić następujące pozycje: „The Economics of Consumers’ Credit”, „Ekonomia i technika”, „Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu”, „The Planning of Free Societies”, „Poland Between Two Wars”.

Z kolei - wskazywał Grzegorz Jeż - Adam Krzyżanowski (1873–1963) był polskim ekonomistą, prawnikiem, politykiem oraz wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krzyżanowski był liderem krakowskiej szkoły ekonomicznej, łączył liberalizm gospodarczy z konserwatywną postawą polityczną. Zajmował się szerokim spektrum zagadnień ekonomicznych, wśród których należy wymienić kwestie polityki gospodarczej, historię doktryn ekonomicznych, rolę i znaczenie pieniądza, analizy demograficzne czy podstawy skarbowości. Bronił wolnego rynku i praw jednostki. Zachęcał do wytężonej pracy i oszczędzania, dostrzegając w nich środek prowadzący ku przysporzeniu Polsce kapitału, w którym upatrywał fundament rozwoju gospodarczego Polski po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Wśród głównych prac Krzyżanowskiego warto wymienić następujące dzieła: „Pieniądz”, „Założenia ekonomiki”, „Nauka skarbowości” czy „Pauperyzacja Polski współczesnej”.

PONIŻEJ zdjęcia nowych monet NBP. 

Krzyżanowski NBP moneta

i

Autor: NBP
zweig NBP moneta

i

Autor: NBP

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze