Emeryci

i

Autor: Shutterstock Emeryci

Przywileje emerytalno-rentowe

Nie płacą składek i dostają pieniądze z ZUS. Polacy wydali na ten cel 33 miliardy złotych

2022-12-01 16:15

Co najmniej 33 mld zł kosztowały w zeszłym roku przywileje emerytalno-rentowe. Tyle pieniędzy wypłacono z budżetu na świadczenia emerytalne lub rentowe osób, które nie płacą składek lub płacą je w niewielkiej kwocie. Informacje o emeryturach i rentach w zeszłym roku opublikował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wynika z niej, że ponad 9,28 mln osób otrzymywało w zeszłym emerytury lub renty. Grupa ta stanowiła prawie jedną piątą (24,4 proc.) ludności w Polsce. 

Świadczenia emerytalno-rentowe

W ubiegłym roku emeryci stanowili prawie 19 proc. mieszkańców, a renciści niespełna 6 proc. mieszkańców. Na świadczenia emerytalno-rentowe wydano 277 286 mln zł i było to o 6,4 proc. więcej niż rok wcześniej.  Na świadczenia wypłacane przez ZUS przeznaczono 240,38 mld zł (wzrost o 6,9 proc.), a na wypłacone służbom mundurowym, sędziom i prokuratorom ponad 19,13 mld zł. Najwyższy był wzrost wydatków na świadczenia wypłacane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - o 8,5 proc. (prawie 10 mld zł), a najniższy, o 4,7 proc., na wypłacone przez Ministerstwo Obrony Narodowej (ponad 7,4 mld zł).

Pieniądze od ZUS otrzymywało 7,8 mln osób, zaś od trzech resortów - MS, MSWiA i MON - ponad 402 tys. osób. GUS podał także, iż KRUS wypłacił 17,77 mld zł jako emerytury i renty rolnicze (spadek o 0,7 proc. w porównaniu do 2020 roku). Były przeznaczone na świadczenia dla nieco ponad miliona osób. Przedstawiciele służb mundurowych oraz sędziowie i prokuratorzy nie płacą składek emerytalnych i rentowych. Rolnicy płacą, ale są one znacznie niższe niż w przypadku pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą. W zeszłym roku rolnicy zapłacili 3,6 mld zł w postaci składek.

Ile wydano na ubezpieczeniowe przywileje?

Z danych GUS wynika, że w zeszłym roku na ubezpieczeniowe przywileje wydano ponad 33 mld zł. GUS podał także informacje na temat wysokości emerytur w poszczególnych grupach świadczeniobiorców. Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w całym 2021 roku wyniosła 2,64 tys. zł i wzrosła o 6,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwyższe świadczenia wypłacano w województwie śląskim (przeciętna miesięczna emerytura wyniosła 3,13 tys. zł), a najniższe w województwie podkarpackim (2,37 tys. zł). Przeciętna emerytura wypłacana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji to 4,19 tys. zł, przez Ministerstwo Obrony Narodowej 4,2 tys. zł, a przez Ministerstwo Sprawiedliwości 4,57 tys. zł. 

Po waloryzacji w marcu 2021 roku przeciętna emerytura (średnia arytmetyczna) wyniosła 2,54 tys. zł a mediana 2,24 tys. zł. Świadczenia mężczyzn są zazwyczaj wyższe niż kobiet. Przeciętnie panowie dostawali ponad 3,1 tys. zł, a panie - 2,1 tys. zł. Połowa mężczyzn pobierała emeryturę w wysokości do 2,8 tys. zł, natomiast połowa kobiet - w wysokości do 1,94 tys. zł. Co osiemnasty emeryt miał świadczenie niższe niż połowa mediany (poniżej 1,12 tys. zł), zaś prawie co piąty - wyższe niż 150 proc. mediany, czyli ponad 3,36 tys. zł. Znacznie niższe są emerytury rolnicze. Przeciętnie było to 1,43 tys. zł. Z obliczeń GUS wynika, że w zeszłym roku średnia emerytura z ZUS stanowiła 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, a emerytura rolnicza jedynie 29 proc.

Sonda
Czy drożyzna jest dla Ciebie problemem?
Forum w Karpaczu 2022: Piotr Najbuk
Najnowsze