Wielu emerytów nie dostanie 13. emerytury

i

Autor: Shutterstock Wielu emerytów nie dostanie 13. emerytury

Dodatki emerytalne

Nowe 300 plus ze zmianami. Dodatek trafi do innej grupy niż pierwotnie zakładano

2023-04-17 10:09

Wielkie zmiany w 300 plus dla sołtysów! Komisja sejmowa zarekomendowała, aby została przyjęta poprawka Prawa i Sprawiedliwości w sprawie emerytur dla sołtysów. Z dodatku skorzystają osoby, które pełniły te funkcje przez co najmniej dwie kadencje, ale nie mniej niż 8 lat. Pierwotna propozycja zakładała 10-letni staż.

Nowy dodatek dostanie więcej osób

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyła w piątek ponad 10 poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania do projektów ustaw o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Chodzi o cztery różne projekty zgłoszone przez rząd, Senat, Solidarną Polskę i Koalicję Polską. Wiodącym projektem jest ten rządowy.

Komisja jednogłośnie zarekomendowała przyjęcie jednej z poprawek PiS, zgodnie z którą dodatkowe świadczenie dla sołtysów przysługiwałoby im wcześniej.

"Ta poprawka wychodzi na przeciw temu, co było omawiane na poprzedniej komisji samorządu. W trakcie dyskusji wyszedł problem z okresem trwania kadencji, żeby ukrócić te wszystkie spekulacje i żeby to było jasne i proste, dlatego wnosimy tę poprawkę" - powiedział w piątek na komisji Jerzy Małecki (PiS).

Kto będzie uprawniony do dodatku dla sołtysa?

Poseł wyjaśnił, że zgodnie z poprawką, uprawnionym do otrzymywania dodatkowego świadczenia emerytalnego dla sołtysów ma być ten, kto sprawował tę funkcję co najmniej dwie kadencje, ale nie mniej niż 8 lat.

W rządowym projekcie założono, że uprawnione do dodatkowego świadczenia emerytalnego będą osoby, które przez co najmniej 10 lat pełniły funkcję sołtysa.

Pozostałe poprawki nie uzyskały poparcia komisji. Pozytywnej opinii nie zdobyła m.in. poprawka Koalicji Obywatelskiej, która zakładała, że świadczenie ma otrzymywać każdy kto obecnie jest sołtysem.

Rządowy projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przewiduje przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości 300 zł miesięcznie osobom, które osiągnęły wiek 60 lat w przypadku kobiet, a 65 lat w przypadku mężczyzn.

Świadczenie na wniosek osoby uprawnionej ma być wypłacane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, natomiast finansowane z budżetu państwa i corocznie - 1 marca waloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Maksymalny limit wydatków budżetowych w projekcie ustalono na niespełna 74 mln zł w 2023 r. W kolejnych latach ma rosnąć od ponad 162 mln zł w 2024 r. do prawie 233 mln zł w 2032 r. Zgodnie z projektem ustawa ma obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

Pieniądze to nie wszystko Rafał Dutkiewicz
Sonda
Dodatek do emerytur dla sołtysów to dobry pomysł?
Najnowsze