Już przygotował sobie WISIELCZĄ PĘTLĘ! Uratował go policyjny pies!

i

Autor: Świętokrzyska Policja Już przygotował sobie WISIELCZĄ PĘTLĘ! Uratował go policyjny pies!

Nowe emerytury w służbach mundurowych. Dostaną je też zwierzęta

2021-04-26 13:28

W ubiegłą środę rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt wykorzystywanych w służbach mundurowych. Zmiany w przepisach mają regulować ich sytuację od momentu doboru, przez realizację zadań w poszczególnych formacjach, aż po wycofanie ze służby. Jak podkreśla minister Mariusz Kamiński, zwierzęta te pełnią ważną rolę i po latach ciężkiej pracy, państwo musi im zagwarantować godną i bezpieczną „emeryturę”, czyli dożywotnie utrzymanie i opiekę.

Aktualnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA służy łącznie około 1200 psów i ponad 60 koni, a rocznie około 10 proc. zwierząt jest wycofywanych ze służby i przechodzi na „emeryturę”. Po zakończeniu służby psy czy konie będą mogły dożyć swoich dni z dotychczasowym opiekunem, a państwo zapewni im świadczenie emerytalne.

Wsparcie dla opiekunów

Zgodnie z projektem ustawy zwierzę po zakończeniu służby w dalszym ciągu będzie pozostawać na stanie formacji. Dotychczasowy opiekun będzie mógł zabrać je na stałe do domu. Otrzyma wsparcie na utrzymanie zwierzęcia w postaci wyżywienia w naturze albo jego równoważnika w formie ryczałtu. Zapewnione zostaną także środki na zabiegi profilaktyczne i leczenie.

W przypadku, gdy żadna uprawniona osoba (tj. inny funkcjonariusz, pracownik cywilny formacji, emerytowany funkcjonariusz bądź funkcjonariusz rencista) nie wyrazi woli przejęcia opieki nad zwierzęciem, będzie ona sprawowana w ramach określonej jednostki lub komórki organizacyjnej danej formacji. Istnieje także możliwość powierzenia opieki nad zwierzęciem organizacji społecznej, która zajmuje się ochroną zwierząt.

W przypadku śmierci opiekuna psa lub konia wycofanego z użycia, pierwszeństwo w powierzeniu opieki nad tym zwierzęciem będzie miał członek rodziny zmarłego opiekuna, który prowadził z tym opiekunem wspólne gospodarstwo domowe, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki.

ZOBACZ: Uwaga właściciele psów. Wchodzą nowe wysokie mandaty

Pies do zadań specjalnych tarnogórskiej policji

Nie tylko policja i straż

Pierwotna wersja projektu ustawy przygotowana przez MSWiA dotyczyła zwierząt służących w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa. W trakcie prac legislacyjnych wzięto pod uwagę również zwierzęta używane w Siłach Zbrojnych RP oraz w Służbie Więziennej.

Wśród najważniejszych zmian zawartych w projekcie ustawy znalazło się także określenie obowiązków opiekunów psów i koni oraz wprowadzenie mechanizmów nadzoru ze strony poszczególnych formacji nad sposobem realizacji opieki nad powierzonym zwierzęciem.

Nad projektem będzie jeszcze pracował sejm. Proponowane zmiany wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Ale już dziś opiekunowie psów czy koni służbowych na emeryturze mogą składać wnioski o wsparcie do komendantów służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dyrektora Służby Więziennej. W przypadkach uzasadnionych dobrem zwierzęcia opiekun może liczyć na takie wsparcie jeszcze przed wejściem ustawy w życie.

ZOBACZ: Ostrów Wielkopolski: 25-latek wpadł z narkotykami. Wszystko dzięki Muszli!

Jaki pies do ciebie pasuje?

Pytanie 1 z 9
Jak dużo czasu spędzasz w mieszkaniu?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze