Limit dorabiania do emerytur, ZUS zawiesza świadczenia

i

Autor: Shutterstock Limit dorabiania do emerytur, ZUS zawiesza świadczenia

Kogo to dotyczy?

Emerycie, ZUS zawiesza wypłaty emerytur! Weszły w życie ważne zmiany dla seniorów

2023-05-02 2:42

Emeryci muszą uważać na zawieszenie wypłat emerytur! 1 marca w życie weszły nowe limity dorabiania do emerytury, a ich przekroczenie może skutkować pomniejszeniem lub nawet zawieszeniem świadczeń. Ograniczenia nie dotyczą jedynie pracujących 60-letnich kobiet i 65-letnich mężczyzn. Pozostali emeryci i renciści również muszą pilnować, czy ich zarobki nie przekraczają limitu.

Ile wynoszą limity dorabiania do emerytury?

Wielu seniorów po przejściu na emeryturę czy rentę dorabia do swoich niewysokich świadczeń. Pracujące kobiety, które ukończyły 60 lat i pracujący mężczyźni mający ponad 65 lat mogą osiągać dodatkowe dochody bez żadnych konsekwencji. Jeśli natomiast nadal jesteś zatrudniony (nie rozwiązałeś umowy o pracę), w tym samym miejscu co przed przejściem na emeryturę, ZUS zawiesi twoje świadczenie – bez względu na wysokość twoich zarobków do czasu, aż rozwiążesz umowę o pracę i złożysz wniosek o wypłatę świadczenia. Emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego oraz renciści mogą dorabiać, ale muszą kontrolować, czy zarobki nie są zbyt wysokie i nie doprowadzą do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat z ZUS.

Dorabianie do emerytury. Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi emeryturę?

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Możesz bez żadnych konsekwencji dorabiać do emerytury, jeśli twój przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS. Jeśli jednak przekroczysz ten próg, ZUS może ci zawiesić lub zmniejszyć świadczenie. Twoja emerytura zostanie zmniejszona, gdy osiągniesz przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli twój przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi ci wypłatę świadczenia.

Jakie świadczenia ZUS może zmniejszyć lub zawiesić:

 •  emeryturę,
 •  emeryturę pomostową;
 •  nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 •  rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową;
 •  rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;
 •  rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;
 •  rentę rodzinną.

Ważne!

Renta socjalna podlega takim samym zasadom zawieszania lub zmniejszania, jak emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ile możesz zarobić bez ograniczeń? Kiedy ZUS zawiesi lub zmniejszy emeryturę?

Z opublikowanych przez GUS danych wynika, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r. wyniosło 6 733,49 zł.

Od 1 marca 2023 do 31 maja 2023 roku wysokość kwot powodujących:

 • zmniejszenie emerytury lub renty wynosi:
  •  70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 4 713,50 zł brutto
 • zawieszenie emerytury lub renty wynosi:
  • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 8 753,60 zł brutto.

Kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury lub renty

Kwoty maksymalnego zmniejszenia publikowane przez ZUS aktualnie (od 1 marca 2023 r.) wynoszą:

 • 794 zł 35 gr – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
 • 595 zł 80 gr – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
 • 675 zł 24 gr – renta rodzinna dla jednej osoby
Sonda
Czy dorabiasz na emeryturze?
Pieniądze to nie wszystko Artur Soboń

W kieszeni polskiego emeryta i tak zostanie coraz mniej pieniędzy?

Znany ekonomista wyjaśnia, dlaczego. POSŁUCHAJ!

Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze