Polacy mają w OFE 168 mld zł i nawet o tym nie wiedzą. Czy można te pieniądze odzyskać?

i

Autor: Archiwum Polacy mają w OFE 168 mld zł i nawet o tym nie wiedzą. Czy można te pieniądze odzyskać?

Obligacje skarbowe

Nowe i wyższe oprocentowanie obligacji skarbowych

2023-09-26 8:13

Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, ogłosił w październiku wprowadzenie nowych i atrakcyjniejszych warunków dla obligacji oszczędnościowych, mając na celu zapewnienie nabywcom możliwości rentownego lokowania swoich oszczędności na dłuższy okres. Podkreślił, że te zmiany przyczynią się do korzystniejszych warunków inwestycji dla klientów.

Wśród nowości, które pojawią się w sprzedaży w październiku, znajdują się:

  • Obligacje 1-roczne z oprocentowaniem na poziomie 6,50% w pierwszym okresie odsetkowym.
  • Obligacje 2-letnie oprocentowane na poziomie 6,75% w pierwszym okresie odsetkowym.

Skuza podkreślił także, że zwiększają marżę zarówno dla obligacji 2-letnich, których oprocentowanie w kolejnych okresach odsetkowych jest uzależnione od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, jak i dla obligacji o dłuższym okresie zapadalności, takich jak 4-, 6-, 10- i 12-letnie, których oprocentowanie jest uzależnione od inflacji.

Skuza wyraził przekonanie, że te zmiany pozwolą Polakom elastycznie lokować swoje środki na długi okres czasu i cieszyć się jeszcze korzystniejszym oprocentowaniem przez lata oszczędzania. Klienci będą mieli również dostęp do szerokiej sieci dystrybucji oferowanej przez dwie wiodące krajowe instytucje finansowe.

Najbezpieczniejszy sposób lokowania środków

Sekretarz stanu podkreślił, że obligacje skarbowe stanowią najbezpieczniejszy sposób lokowania środków, charakteryzują się brakiem limitów kwotowych i elastycznym dostępem do zgromadzonych środków. Oferta skierowana jest zarówno do tych, którzy preferują krótko-, średnio- i długoterminowe formy oszczędzania, jak i do tych, którzy poszukują różnych zasad oprocentowania i wypłaty odsetek.

Wyniki sprzedaży potwierdzają zaufanie Polaków do obligacji, a od początku roku klienci zakupili obligacje o łącznej wartości ponad 28,7 mld złotych, co oznacza średniomiesięczne zakupy przekraczające 3,5 mld złotych.

Warto również zaznaczyć, że oprocentowanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym na stopie referencyjnej NBP, dostępnych w październiku, wyniesie 6,50% dla obligacji 1-rocznych i 6,75% dla 2-letnich. Oprocentowanie pozostałych obligacji, w pierwszym okresie odsetkowym, wynosi odpowiednio 7,00% dla 4-letnich i 7,25% dla 10-letnich. Dodatkowo, obligacje rodzinne o okresie zapadalności 6- i 12-letnim, dostępne dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus", będą oprocentowane odpowiednio na poziomie 7,20% i 7,50% w pierwszym roku.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich będzie zmieniać się co miesiąc, a wyliczane będzie jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży. W przypadku obligacji 2-letnich, marża zostanie podniesiona do 0,50% w październiku. Natomiast oprocentowanie obligacji 4- i 10-letnich będzie uzależnione od inflacji, zmieniając się rokrocznie i wynosząc 1,25% oraz 1,50% w przypadku odpowiednio 4- i 10-letnich obligacji.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych również będzie się zmieniać rokrocznie, opierając się na wskaźniku inflacji z ostatnich 12 miesięcy i preferencyjnej marży. Nowe marże dla obligacji 6- i 12-letnich rodzinnych wyniosą odpowiednio 1,75% i 2,00%.

QUIZ. Miasta PRL-u. Czy pamiętasz miasta z tamtych lat?

Pytanie 1 z 10
1. Gdyńskie trolejbusy jeździły i nadal jeżdżą po:
QUIZ. Miasta z czasów PRL.
Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek [KARPACZ 2023]
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze