dr Tadeusz Białek

i

Autor: Krzysztof Kuczyk / Forum

Zmiany w zarządzie

Nowy prezes Związku Banków Polskich

2023-04-19 15:04

Związek Banków Polskich wybrał dziś podczas Walnego Zgromadzenia nowego Prezesa oraz Zarząd. Prezesem został dr Tadeusz Białek, a na członków zarządu powołano Agnieszkę Wachnicką, Włodzimierza Kicińskiego oraz Bartosza Kublika - podał w komunikacie ZBP. Kim jest nowy prezes?

Związek Banków Polskich - zmiany na stanowiskach

Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich wybrało nowy Zarząd oraz Radę Związku. Na funkcję Prezesa Związku powołany został dr Tadeusz Białek, dotychczasowy Wiceprezes Związku. Ponadto do Zarządu, na trzyletnią kadencję, powołano Agnieszkę Wachnicką, Włodzimierza Kicińskiego oraz Bartosza Kublika. Walne Zgromadzenie wybrało również nową Radę Związku, na czele której stanął Cezary Stypułkowski, Prezes mBanku.

Swoją ponad 30-letnią misję w ZBP kończy dotychczasowy Prezes Związku Krzysztof Pietraszkiewicz, który kierował organizacją jako Prezes od 2003 r. (wcześniej jako Dyrektor Generalny). Współtworzył w sektorze bankowym takie instytucje jak m.in. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Współinicjator powołania Fundacji Obrotu Bezgotówkowego (2017), a także szeregu innych inicjatyw. Zaangażowany w liczne projekty współpracy sektora bankowego ze środowiskiem naukowym.

Nowy prezes ZBP

Nowo wybrany Prezes ZBP wskazał w czasie obrad walnego zgromadzenia, że aktualne uwarunkowania działania banków w Polsce wiążą się z licznymi wyzwaniami stojącymi przed sektorem bankowym. Do najważniejszych wyzwań zaliczył m.in.: proces reformy wskaźnika referencyjnego (wprowadzenie nowego wskaźnika WIRON, który zastąpi WIBOR), rozwiązanie problemu kredytów walutowych, aktualne trudności w finansowaniu rynku mieszkaniowego na skutek inflacji i wysokiego poziomu stóp procentowych, niewspółmiernie wysoki poziom obciążeń sektora bankowego i wprowadzenie licznych regulacji osłabiających zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki (np. ustawowe wakacje kredytowe).

Tadeusz Białek – doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i Studiów Doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Z sektorem bankowym związany od 2003 r. W latach 2010 - 2020 pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich. Od 2020 Wiceprezes Związku Banków Polskich. Przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych. Przewodniczący Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków Pełnił liczne funkcje w ramach reprezentacji sektora bankowego na poziomie krajowym i europejskim w ramach Europejskiej Federacji Bankowej (EBF). Brał udział w licznych pracach legislacyjnych dotyczących kluczowych regulacji w zakresie funkcjonowania sektora bankowego. Arbiter Sądu Polubownego przy KNF.

Sonda
Korzystasz z aplikacji bankowych?
Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Maj
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze