Praca dla młodzieży. Świętokrzyskie OHP podpowiadają, gdzie dorobić

i

Autor: Ira Lee Nesbitt / Pixabay

Ochotnicze Hufce Pracy mają nowego komendanta. Czeka je reforma

2020-11-19 14:58

Reforma organizacyjna, wprowadzenie nowoczesnych form kształcenia zawodowego młodzieży oraz osób wykluczonych społecznie – to najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed nowym komendantem głównym OHP. Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin powołał na to stanowisko Grzegorza Waltera.

Grzegorz Walter, nowy komendant Ochotniczych Hufców Pracy jest absolwentem elektrotechniki na Politechnice Szczecińskiej. Ukończył studia podyplomowe Executive MBA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz na stanowiskach kierowniczych. Prowadził samodzielną działalność gospodarczą. Był kierownikiem sekcji w Telekomunikacji Polskiej, koordynatorem ds. inwestycji w spółce Enea Operator oraz członkiem zarządu w GK Enea. Od 13 listopada 2020 r. pełni funkcję komendanta głównego OHP.

- Powołanie nowego komendanta wiąże się z szeroko rozumianą reformą Ochotniczych Hufców Pracy. Główne cele, jakie stoją przed nowym szefem tej instytucji, to przede wszystkim jej reorganizacja, wyznaczenie kierunków działania, a także - odpowiadając oczekiwaniom i potrzebom współczesnego rynku pracy w Polsce – nowoczesne kształcenie pracowników w wymiarze zawodowym – zapowiada wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

- Szczególny nacisk położymy na kształcenie młodzieży oraz na pomoc osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem. Przed nami również wyzwania związane z planowaną reformą OHP – dodaje wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.

Sedno Sprawy - Paweł Borys

Główne cele reformy OHP:

- reorganizacja i optymalizacja struktur terenowych OHP z naciskiem na zróżnicowanie potrzeb lokalnych związanych z Polską Strefą Inwestycji i innymi instytucjami podległymi MRPiT;

- implementacja systemu kwalifikacji zawodowych wraz z procesem rekwalifikacji gospodarczej w zakresie nowoczesnych technologii i konkurencyjności rynku pracy;- poprawa warunków dostępu do usług OHP na terenie całej Polski wraz z wzbogacaniem oferty adresowanej do młodzieży;- wykorzystanie połączenia resortów przedsiębiorczości i pracy w celu modernizacji i restrukturyzacji rynku pracy;- budowa wizerunku OHP jako instytucji, która może wprowadzać na rynek dobrze wykwalifikowanych rzemieślników, jakich brakuje obecnie w zakładach pracy;- nawiązanie ścisłej współpracy z samorządami zawodowymi, przedsiębiorcami i administracją lokalną.

Przeczytaj: Praca zdalna - szansa czy zagrożenie?

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze