Emeryci

i

Autor: Pixabay Odstetki dla rocznika 1953

Emerytury w Polsce

Kogo nie można zwolnić i obciąć pensji?

2023-12-03 14:04

Zwolnienia w firmach na koniec roku niestety się zdarzają. Tymczasem osoby w wieku przedemerytalnym są chronione prawem. Zwolnienie z pracy w tym szczególnym okresie schyłku aktywności zawodowej nie grozi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas nieokreślony. W gorszej sytuacji są osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Ale są pewne wyjątki. Kogo nie można zwolnić i obciąć pensji?

Zwolnienia w firmie. Kogo nie można zwolnić?

Kogo nie można zwolnić z pracy w ramach cięć etatów? Koniec roku to czas tworzenia i korygowania budżetów na nadchodzący rok. Niestety, może okazać się, że niezbędne są cięcia kadrowe. Jednak nie każdego pracownika można zwolnić. Prawo chroni osoby w wieku przedemerytalnym. Zwolnienie z pracy nie grozi osobom, którym zostały 4 lata lub mniej czasu do osiągnięcia wieku emerytalnego: w przypadku kobiet to 56 lat, a mężczyzn 61 lat (oczywiście ta zasada nie dotyczy osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury). W okresie obowiązywania wieku ochronnego pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie praw emerytalnych w okresie świadczenia pracy w oparciu o umowę. Żeby zadziałał mechanizm ochrony przedemerytalnej, zarówno warunek czasu do emerytury oraz czasu trwania umowy muszą być spełnione jednocześnie. I jest jeszcze jedna kwestia. To staż pracy: 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Bardzo ważne jest to, że wiek ochronny zapobiega nie tylko zwolnieniu z pracy, ale i obniżeniu wynagrodzenia.

Niestety, tak jak we wszystkim i tutaj są wyjątki. Kiedy ochrona zostaje zniesiona? Są trzy sytuacje, w  których to pomimo uprawnień emerytalnych można stracić posadę lub część uposażenia. Tak może się stać wtedy, gdy: pracownik nie ma uprawnień koniecznych do wykonywania dotychczasowej pracy; otrzymał orzeczenie lekarskie stwierdzające utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy i wprowadzono nowe zasady wynagrodzenia ogółu pracowników lub tej grupy zatrudnionych, do których objęty ochroną należy - obniżka pensji.

QUIZ PRL. Mikołajki w PRL-u. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz 6 grudnia i szkolne zwyczaje mikołajkowe

Pytanie 1 z 10
Najwiekszym wstydem było dostać przy wszystkich na Mikołajki:
Quiz o Mikołajkach w PRL
Pieniądze to nie wszystko Jacek Sasin
Najnowsze