L4

i

Autor: Shutterstock

Zasiłek chorobowy

Od lipca wrośnie zasiłek chorobowy! Ile dostanie pracownik na L4

2023-06-09 6:43

Od 1 lipca 2023 roku minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wzrośnie po raz drugi w tym roku. Osoby znajdujące się na zwolnieniu lekarskim będą mogły spodziewać się większego świadczenia. Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które są objęte ubezpieczeniem, ale niezdolne do pracy z powodu choroby.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, które zostało zmienione w 2023 roku. Od 1 lipca nastąpi kolejna waloryzacja, co skutkować będzie niewielkim wzrostem zasiłku chorobowego. Warto podkreślić, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego zależy od zarobków osoby ubezpieczonej. Oznacza to, że podstawa wymiaru zasiłku jest obliczana na podstawie średniego wynagrodzenia pracownika z ostatnich 12 miesięcy. Ponadto, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę pomniejszone o 13,71 procenta.

Nowa minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w 2023 roku to:

  • od 1 stycznia do 30 czerwca - 3 011,52 zł,
  • od 1 lipca do 31 grudnia – 3 106,44 zł.

Z kolei miesięczny zasiłek chorobowy, uzależniony jest zarobków ubezpieczonego i wynosi:

  • 80 proc. podstawy wymiaru, w tym także za okres pobytu w szpitalu,
  • 100 proc. podstawy wymiaru, także za czas pobytu w szpitalu, jeśli niezdolność do pracy wynika m.in. z powodu wypadku w drodze do pracy albo z pracy

Pracownik wykonujący pracę nakładczą lub odbywający służbę zastępczą ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego), które jest wypłacane przez pracodawcę.

Sonda
Czy elektroniczne zwolnienie lekarskie jest ułatwieniem dla pacjentów, lekarzy oraz pracodawców?
EKG - Anna Hetman
Najnowsze