ZUS

i

Autor: ZUS

Nowe emerytury

Dziedziczenie składek ZUS i środków z OFE jest możliwe! Jak je uzyskać po zmarłym?

2022-11-09 12:35

Każda osoba ubezpieczona posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie wszyscy mają świadomość, że środki finansowe są także gromadzone na subkoncie. Część osób nie zdaje sobie również sprawy, że zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu.

System emerytalny w Polsce. Środki z OFE i składki na subkoncie ZUS

Subkonta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych obowiązują od 2011 roku a ich celem jest gromadzenie składek z Otwartego Funduszu Emerytalnego. W tym samym 2011 roku rząd zmniejszył przekazywaną do funduszy emerytalnych składkę z 7,3 proc. do 2,92 proc. W ten sposób powstała różnica w wysokości 4,38 proc., która trafia do subkonta ZUS. Osoby, które nie zdecydowały się na założenie konta w OFE lub z niego zrezygnowały, automatycznie odkładają na swoim subkoncie całą kwotę na poziomie 7,3 proc.

Jak informuje portal Interia subkonta obowiązkowo prowadzone są dla osób, które:

  • urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i posiadają ubezpieczenie

  • urodziły się w okresie od 31 grudnia 1948 r. do 1 stycznia 1969 r. i dobrowolnie przystąpiły do OFE

Prowadzenie subkonta nie jest możliwe w przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. oraz po 1 stycznia 1969 r., które nie zdecydowały się na członkostwo w OFE. Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) stanowią tak zwany II filar.

Składki z subkonta w ZUS podlegają dziedziczeniu

Środki zgromadzone na subkoncie podlegają dziedziczeniu po zmarłym. Po śmierci ubezpieczonego mogą zostać przekazane nowemu właścicielowi na takich samych zasadach jak środki zgromadzone w ramach OFE.

Jak informuje portal Interia, po śmierci beneficjenta połowa zgromadzonych przez niego na subkoncie środków trafia do współmałżonka, druga połowa pieniędzy przekazywana jest uprawnionej osobie, wyznaczonej za życia przez właściciela subkonta (osoba nie musi być członkiem rodziny).

Jak odzyskać składki ZUS i środki z OFE po zmarłym?

W przypadku gdy beneficjent nie upoważnił konkretnej osoby po jego śmierci, połowa środków z subkonta ZUS trafia do masy spadkowej i zostaje rozdysponowana zgodnie z obowiązującymi zasadami dziedziczenia. W celu uzyskania środków finansowych zgromadzonych przez zmarłego na subkoncie należy skontaktować się z odpowiednią placówką ZUS, dostarczyć specjalny wniosek, akt zgonu oraz przedstawić dowód osobisty. Środki są przelewane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przeciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku.

Sonda
Równa emerytura dla wszystkich Polaków. Myślisz, że to:
Pieniądze to nie wszystko - Stanisław Szwed

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze