Jan Paweł II

i

Autor: https://www.gov.pl/web/ue/europa-w-dzialanosci-sw-JPII

Konferencja w Rzymie

Pierwsza taka konferencja. Prawa człowieka według Jana Pawła II

2023-01-09 13:06

Kilkudziesięciu naukowców z Polski i z Włoch wzięło udział w międzynarodowej konferencji w Rzymie, podczas której rozmawiano o prawach człowieka przez pryzmat nauczania Jana Pawła II. Jednym z organizatorów konferencji była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki oraz prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.

W tym roku minęła 20. rocznica przyznania godności Doktora Honoris Causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego papieżowi Janowi Pawłowi II. Z tej okazji w Rzymie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana przez SGGW i Uniwersytet Roma Tre, pt. „Prawa człowieka w nauczaniu papieża Jana Pawła II”.

Konferencja odbyła się w auli Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie. Wzięli w niej udział przedstawiciele środowisk naukowych z Polski i Włoch, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Rzecznika Praw Obywatelskich, samorządowcy oraz polscy księża pracujący w Rzymie z rektorem kościoła św. Stanisława BM ks. prałatem dr. Pawłem Ptasznikiem. Uczestników konferencji pozdrowił podczas audiencji generalnej papież Franciszek. Gościem wydarzenia był także polski ambasador przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski.

Przedmiotem debaty naukowej były kwestie praw i wolności człowieka eksponowane w nauce społecznej papieża Polaka, a także ich aktualność i znaczenie w dzisiejszych czasach.

Obecny na konferencji Rektor SGGW prof. Michał Zasada przypomniał, że Ojciec Święty jako wielki humanista i człowiek głębokiej wiedzy bardzo często zastanawiał się nad rolą i przyszłością uniwersytetu, który postrzegał jako miejsce powołane do odkrywania i służenia prawdzie oraz do „kształtowania umysłów i serc”. Papież zwracał szczególną uwagę na to, jak wielkie znaczenie w rozwoju każdego narodu ma autorytet moralny środowiska akademickiego. To ono powinno być bowiem dostatecznie kompetentne, by wskazywać społeczeństwu standardy postępowania i być „źródłem”, z którego wiedzy i doświadczeń może korzystać poszukująca odpowiedzi jednostka.

W wygłaszanych referatach naukowych podczas sesji plenarnej oraz podczas wystąpień w ramach panelu dyskusyjnego wskazywano też na aktualność nauczania Jana Pawła II w odniesieniu do współczesnego postrzegania godności człowieka w filozofii, naukach prawnych i naukach ekonomicznych.

Według zapowiedzi uczestników konferencji w Rzymie w 2023 r. zostanie wydana monografia naukowa, upowszechniająca współczesną myśl naukową o prawach człowieka w świetle poglądów i nauczania Jana Pawła II.

Podczas wizyty w Rzymie władze SGGW spotkały się z władzami Uniwersytetu Roma Tre w celu omówienia przyszłej współpracy, zarówno w zakresie wspólnych projektów naukowych, jak i wymiany studentów, doktorantów oraz kadry naukowej i administracyjnej. Rektor Uniwersytetu Roma Tre prof. Massimiliano Fiorucci podkreślił znaczenie interdyscyplinarności badań prowadzonych w obu uczelniach i wskazał możliwość współpracy w zakresie nauk o życiu, nauk społecznych i technicznych.

Pieniądze to nie wszystko Marlena Maląg
Sonda
Czy Jan Paweł II jest dla ciebie autorytetem?
Najnowsze