Praca laptop

i

Autor: kaboompics/Pixabay/cc0 Awans podczas pracy zdalnej. Czy jest możliwy?

PIT-2 2022: Sprawdź czy musisz złożyć

2022-01-07 16:24

Ministerstwo Finansów zapowiedziało 5 stycznia 2022 r. zmiany dotyczące terminu składania PIT-2, który upoważnia pracodawcę do pomniejszania zaliczek na podatek od kwotę wolną od podatku. Czym jest PIT-2? Jaki skutek ma złożenie PIT-2 w 2022 roku? Kiedy nie powinno się składać PIT-2? Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, formularz PIT-2 to oświadczenie pracownika, w którym wyraża on zgodę, by pracodawca przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy uwzględniał kwotę wolną od podatku.

W efekcie złożenia tego formularza, pracownik dostaje wynagrodzenie większe, bo comiesięczne zaliczki są pomniejszane o przypadającą na każdy miesiąc kwotę wolną. Przed wejściem w życie Polskiego Ładu to zmniejszenie było niewielkie, bo przy standardowej kwocie wolnej, miesięczne odliczenie wynosiło niespełna 43,8 zł. W rezultacie część podatników rezygnowało z comiesięcznego potrącenia kwoty wolnej, aby uzyskać wyższy zwrot.

Inna sytuacja zaistniała od początku 2022 roku, w którym kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł. Ma to ten skutek praktyczny, że przypadające na pracownika odliczenie od podatku (tzw. kwota zmniejszająca podatek) wyniesie 5,1 tys. zł, a to powoduje, że comiesięczna kwota pomniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy będzie wynosić 425 zł (o ile zostanie złożone PIT-2).

PKP Intercity podnosi ceny biletów! Pendolino za 169 złotych

Polski Ład – czy jest to rewolucja podatkowa i społeczna

Kiedy złożyć PIT-2?

PIT-2 – jak wskazało Ministerstwo Finansów – według obecnie obowiązujących zasad pracownik składał w chwili zatrudnienia. Decyzja podjęta na początku pracy miała skutek także w kolejnych latach, chyba że podatnik zdecydował się na zmianę decyzji i złożył formularz ponownie. Wprawdzie w mediach pojawiły się informacje, że aby zmiana decyzji była skuteczna, trzeba formularz złożyć przed pierwszą wypłatą w danym roku, jednak według informacji zamieszczonych na stronach MF, nie ma takiego wymagania.

„Nie ma jednak przeszkód (przepisy tego nie wykluczają), aby pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku (nie będzie to skutkowało negatywnymi konsekwencjami ani dla pracodawcy, ani dla pracownika)” – napisano na stronach MF.

Sonda
Popieracie Polski Ład?

Od początku roku w przepisach pojawiła się jeszcze dodatkowa ulga dla klasy średniej. Część pracodawców uznała, że stosowanie ulgi może być kłopotliwe. Chodzi o sytuację, kiedy ulga byłaby naliczana od dochodów, które są poniżej poziomu minimalnego oraz gdyby była naliczana od dochodów powyżej poziom maksymalnego. W obu przypadkach mogłoby to oznaczać konieczność oddania większych kwot przy rozliczeniu rocznym.

W rezultacie część pracowników otrzymała od swoich pracodawców do wypełnienia wniosek, aby zrezygnować ze stosowania tej ulgi. Pracownik, który taki wniosek wypełnił, będzie otrzymywał mniejsze kwoty na rękę, ale za to może liczyć na duży zwrot podatku przy rozliczeniu rocznym.

Najnowsze