PIT

i

Autor: gettyimages

Zeznanie podatkowe

PIT-2 2022 warto złożyć w grudniu. Te oświadczenia i wnioski wpłyną na wysokość pensji Polaków

2022-12-06 13:28

Nowy formularz PIT-2 będzie obowiązywał od stycznia 2023 roku. Jego prawidłowe wypełnienie jest niezwykle ważne. PIT -2 wpływa na wysokość zaliczek na podatek dochodowy odprowadzanych przez płatnika składek. Dlaczego warto złożyć oświadczenie już w grudniu?

PIT 2. Dlaczego warto złożyć go już teraz?

Zasada, zgodnie z którą oświadczenie o zmniejszeniu zaliczek na podatek od wynagrodzeń można będzie złożyć płatnikowi na zasadach, które u niego obowiązują będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023 roku. Płatnik będzie miał możliwość przyjmowania oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczki na podatek.

W związku z tym nie trzeba będzie składać wniosku na formularzu PIT-2. Druku nie trzeba też składać jeśli sytuacja podatnika nie uległa zmianie i chce aby zaliczki na podatek dochodowy były u niego obliczane na dotychczasowych zasadach. Złożenie oświadczenia przed otrzymaniem pierwszego wynagrodzenia w 2023 roku zapewni prawidłowe obliczanie zaliczek na podatek dochodowy w 2023 r - informuje portal pit.pl.

Dlaczego warto je złożyć już teraz? Część pracowników i zleceniodawców otrzyma wynagrodzenie za grudzień na początku stycznia. Zatem będzie to już dochód z 2023 r. 

PIT-2. Umowa o dzieło jako forma zatrudnienia

"Formularz PIT-2 powinny złożyć płatnikom osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenia lub na umowę o dzieło które chcą korzystać z kwoty wolnej od podatku w 2023 r. Od stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy na podstawie których pracownicy, zleceniobiorcy czy osoby zatrudnione o dzieło będą mogły złożyć pit-2 więcej niż u jednego płatnika. Od nowego roku podatnik będzie mógł złożyć PIT-2 w maksymalnie trzech miejscach" - informuje portal pit.pl

Pracujący emeryt lub rencista. Kwota wolna w PIT-2

Od stycznia PIT-2 będą mogły złożyć także osoby z przyznanym prawem do emerytury. Jak informuje pit.pl pracujący emeryci będą mogli wskazać, że chcą aby organ rentowy nadal w całości odliczał kwotę wolną. Podatnicy będą mogli w przypadku jednej umowy podzielić kwotę wolną pomiędzy pracodawcę i organ rentowy, u każdego z płatników wyniesie ona po 150 złoty w skali miesiąca. W przypadku kiedy pracujący emeryt lub rencista ma więcej niż jednego pracodawcę będzie mógł podzielić kwotę wolną na maksymalnie trzech płatników.

PIT-2. Samotny rodzic i małżonkowie 

Podatnicy spełniający warunki o korzystania z rozliczenia z dzieckiem jako samotni rodzice lub chcący rozliczać się z małżonkiem również mogą o tym poinformować płatnika składek.

W przypadku kiedy wspólne dochody (w skali 2023 roku):

  • nie przekroczą 120 000 zł – płatnik będzie pobierał zaliczkę na podatek w wysokości określonej dla I progu podatkowego – 12 % oraz stosował podwójną kwotę zmniejszającą podatek
  • przekroczą 120 000 zł – płatnik będzie pobierał zaliczkę na podatek w wysokości określonej dla I progu podatkowego – 12 % oraz stosował pojedynczą kwotę zmniejszającą

Podatnik ma również prawo do oznaczenia, że chce aby w wyliczaniu jego miesięcznych dochodów stosowane były podwyższone koszty przychodów - może również z tego zrezygnować.

PIT-2. Nowe ulgi podatkowe

Podatnicy mają możliwość wskazania, że zamierzają korzystać z nowych ulg podatkowych. Warto wcześniej zweryfikować czy na pewno będziemy mieli do nich prawo - zaznacza portal pit.pl

W 2023 roku można skorzystać z:

  • ulgi na powrót
  • ulgi dla rodzin 4+
  • ulgi dla pracujących seniorów

PIT-2. Twórcy, osoby poniżej 26 roku życia i z dochodem poniżej 30 tys.

Podatnicy, którzy nie przekroczyli 26 roku życia  i chcą zrezygnować z ulgi dla młodych oraz pracowniczych kosztów uzyskania przychodów powinni wypełnić część H PIT-2. Jak wyjaśnia portal pit.pl PIT-2 z kolei w części H powinny wypełnić osoby wykonujące prace twórczą, które chcą aby płatnik nie stosował 50% kosztów uzyskania dochodów.

Podatnicy, którzy przewidują, że ich dochody nie przekroczą 30 000 zł mogą zawnioskować do płatnika składek o niepobieranie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Wystarczy, że w części J formularza zaznaczą „Tak” - tłumaczy portal pit.pl.

Sonda
Czy złożyłeś PIT-2?
Pieniądze to nie wszystko - Dariusz Szymczycha
Najnowsze