Podatki, za co trzeba płacić?

i

Autor: zdjęcie ilustracyjne pixabay/stevepb

PIT dla młodych. Kto i na jakich zasadach może korzystać z ulgi dla młodych

2022-03-26 19:39

Wynosił on 85 528 zł w roku podatkowym. Wchodzący w życie wraz z początkiem 2022 roku Polski Ład przewiduje podniesienie wysokości pierwszego progu podatkowego do 120 tys., natomiast wysokość limitu w przypadku PIT-u dla młodych pozostaje niezmienna. Zobacz, jak rozliczyć PIT, jeśli nie ukończyłeś 26. roku życia

PIT dla młodych obowiązuje już kolejny rok.

Ulga (a dokładnie zwolnienie z podatku) obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (co daje 7127 zł brutto miesięcznie). Co bardzo ważne, zwolnienie podatkowe stosowane jest automatycznie. Limit zwolnienia to kwota przychodu, a zatem kwoty brutto. Oznacza to, że dochód wypłacany bez podatku (kwota "na rękę") będzie niższa niż 85.528 zł o ile osoba do 26. roku życia zobowiązana jest opłacać składki ubezpieczeniowe.

Warto zwrócić uwagę na to, że zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka ponad 85.528 zł będzie opodatkowana według skali podatkowej. Oczywiście można z ulgi nie korzystać. W takiej sytuacji należy złożyć u płatnika (pracodawcy) odpowiednie oświadczenie, że nie chce korzystać z ulgi. W takim przypadku pracodawca pobierać będzie zaliczki na podatek.

Zerowy PIT dla młodych to preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana ulgą dla młodych. W przypadku osób, które pozostają w związku małżeńskim – niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) – limit w wysokości 85 528 zł przysługuje odrębnie podatnikowi oraz małżonkowi. Niewykorzystana przez jednego z małżonków część limitu z danego roku nie podlega rozliczeniu w ramach limitu, który przysługuje drugiemu małżonkowi, ani nie zwiększa limitu przysługującego (podatnikowialbo małżonkowi) w kolejnych latach (tzn. ulga „nie przechodzi” na następne lata).

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że za dzień ukończenia 26. roku życia uważa się dzień 26. urodzin. Przychody uzyskane po dniu 26. urodzin nie są uwzględniane w uldze, choćby dotyczyły należności, które przysługują na podstawie umów zawartych przed tym dniem lub z tytułu pracy wykonanej przed tym dniem.

Tańczące z promocjami 24.03.2022r.
Sonda
Czy to dobrze, że bogatsi zapłacą wyższe podatki?
Najnowsze