las

i

Autor: Shutterstock

Danina w Polsce

Podatek leśny - kto musi go opłacać? Upływa ważny termin!

2023-03-15 14:42

W Polsce obowiązuje podatek leśny. Co to takiego i kto musi go odprowadzać? Podatek leśny to opłata nałożona na posiadaczy lasów, którzy mają obowiązek z tytułu posiadania zadrzewionego terenu odprowadzać szczególną daninę. Termin płatności mija 15 marca. Co się stanie, jeśli ktoś przegapi ten dzień?

Podatek leśny 

Do płacenia podatku leśnego zobowiązani są: właściciele lasów, posiadacze samoistni lasów (włada terenem jak właściciel, choć nim nie jest),użytkownicy wieczyści lasów, posiadacze lasów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Daninę tę reguluje się w czterech transzach. Terminy wpłat podatku upływają w dniach:15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku kiedy to należność z tytułu podatku leśnego jest niższa niż 100 zł, to daninę opłaca się w całości maksymalnie 15 marca. I jak niemal we wszystkim, to i tutaj są wyjątki. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej płacą podatek leśny do 15. dnia każdego miesiąca w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

W 2023 roku podatek leśny za 1 hektar lasu wynosi 71,0996 zł, a za 1 hektar lasu wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych (objęte 50 proc. zniżką) 35,5498 zł.

Gdzie zapłacić podatek leśny? Podatek można zapłacić bezpośrednio w kasie gminy, u inkasenta, a także przelewem na konto gminy.

Sonda
Czy podatki w Polsce są za wysokie?
Pieniądze to nie wszystko Artur Soboń
Najnowsze