Ważne zmiany dla przedsiębiorców

i

Autor: Shutterstock Ważne zmiany dla przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorcy

Ważne zmiany dla przedsiębiorców w 2023 roku

2023-01-14 16:03

Dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia, większe składki na ZUS, wzrost podatku od nieruchomości czy nowości w prawie pracy – to tylko niektóre zmiany, które czekają przedsiębiorców w 2023 roku

Spis treści

 1. Wyższe składki do ZUS
 2. Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej i stawki godzinowej
 3. Praca zdalna w Kodeksie pracy
 4. Nowy obowiązek dla płatników składek
 5. Wyższe diety z tytułu podróży służbowej
 6. Szansa na zmianę formy opodatkowania
 7. Większy limit odliczenia składki zdrowotnej
 8. Duży wzrost stawek podatku od nieruchomości
 9. Nowe stawki kilometrówki
 10. Zmiany w e-commerce
 11. Powrót stawek VAT do poprzednich wartości

Wyższe składki do ZUS

W 2023 roku składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących firmę i niekorzystających z preferencji wynoszą 1418,48 zł miesięcznie. I to bez składki zdrowotnej, która jest zależna od formy opodatkowania wybranej przez płatnika. Przy preferencyjnym, małym ZUS łączna wysokość składek wynosi (bez składki zdrowotnej) od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 – 331,26 zł i od 1 lipca do 31 grudnia 2023 – 341,72 zł.

Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej i stawki godzinowej

Od stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł. Wzrosła też minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców do 22,80 zł. Od lipca 2023 najniższa płaca wyniesie 3600 zł, a stawka godzinowa – 23,50 zł. Od płacy minimalnej zależy dodatek za pracę w porze nocnej, który wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę przepracowaną w nocy.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Praca zdalna będzie możliwa na stałe, hybrydowo lub okazjonalnie. Decyzję o przejściu na pracę zdalną będzie można podjąć na początku zatrudnienia oraz w jego trakcie, a wnioskować o nią może zarówno pracownik, jak i pracodawca. Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których pracodawca nie będzie mógł jej odmówić. Przepisy o pracy zdalnej mają obowiązywać od 1 marca 2023.

Nowy obowiązek dla płatników składek

Każdy płatnik składek musi posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwia ona załatwienie online większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Wyższe diety z tytułu podróży służbowej

Od stycznia 2023 r. wzrosła o 7 zł wysokość diet, które przysługują pracownikom w przypadku podróży służbowych. Wynosi ona 45 zł. Zmieniają się też inne wskaźniki: ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wynosi 9 zł , a ryczałt przysługujący pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i nie przedłożył on rachunku w tym zakresie – 67,50 zł za każdy nocleg. Zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem do 900 zł .

Szansa na zmianę formy opodatkowania

Rok 2023 będzie wyjątkowy dla tych przedsiębiorców, którzy w 2022 roku wybrali opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem liniowym lub ryczałtem. W drodze wyjątku, wynikającego ze zmiany wysokości pierwszego progu podatkowego (spadek z 17 do 12 proc.), w trakcie roku będą oni mogli zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne. Jeśli uznasz, że bardziej opłaca Ci się rozliczyć dochód za rok 2022 na skali podatkowej niż na liniówce czy ryczałcie, to możesz to zrobić. Wystarczy, że zamiast PIT-36L lub PIT-28, złożysz do 2 maja 2023 roku deklarację PIT-36.

Ważne! Podatnicy zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych składają PIT-28 za 2022 rok do 2 maja 2023 roku. Wcześniej obowiązywał termin do końca lutego.

Większy limit odliczenia składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy opodatkowani 19-procentowym podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. dochodu. Wartość zapłaconych składek zdrowotnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Obowiązuje limit w tym zakresie – w roku 2022 wynosił on 8 700 zł. W 2023 został podniesiony do kwoty 10 200 zł. Minimalna składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na skali podatkowej oraz metodą podatku liniowego wzrasta w 2023 roku do 314,10 zł.

Duży wzrost stawek podatku od nieruchomości

Od stycznia idą w górę stawki podatku od nieruchomości. O wysokości opłaty decyduje każda gmina. Maksymalne stawki mogą wzrosnąć o 11,8 proc. Maksymalna stawka w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 28,78 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej

Nowe stawki kilometrówki

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. Nowe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wyniosą: dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm szesc. – 0,89 zł / o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześc. – 1,15 zł.

Zmiany w e-commerce

Dyrektywa Omnibus wprowadziła zmiany w e-commerce, takie jak np. obowiązek podawania e-maila i telefonu kontaktowego w sklepach internetowych, informowania konsumenta, czy osoba trzecia oferująca na tej platformie towary, usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą. Dyrektywa ma też ograniczyć fałszywe opinie o produktach, przedsiębiorcy będą mieli obowiązek informować o tym, że opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli .

Powrót stawek VAT do poprzednich wartości

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują podstawowe stawki VAT, które wynoszą od 8 do 23 proc. dla poszczególnych produktów. Stawkami VAT ponownie objęte zostaną m.in. nawozy, środki ochrony roślin oraz nośniki energii - gaz ziemny, prąd czy ciepło systemowe. Zerowy VAT na żywność zostanie zachowany do 30 czerwca 2023 r.

Pieniądze to nie wszystko Paulina Matysiak

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze