Bezrobocie w Polsce. Nasz kraj na szczycie listy państw Unii Europejskiej!

i

Autor: Materiały prasowe Bezrobocie w Polsce. Nasz kraj na szczycie listy państw Unii Europejskiej!

Bezrobocie w Polsce. Nasz kraj na szczycie listy państw Unii Europejskiej!

2021-12-02 15:31

Eurostat, czyli unijny odpowiednik polskiego Głównego Urzędu Statystycznego, podał najnowsze dane dotyczące stopy bezrobocia w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Polska od lat pozostaje w czołówce państw o najniższym wskaźniku bezrobocia. Nie inaczej jest tym razem. Lepszym wynikiem mogą pochwalić jedynie trzy kraje. Najwyższe bezrobocie dotyka niezmienni południe Europy - Hiszpanię, Grecję i Włochy.

Poziom bezrobocia w Polsce i UE

W całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w październiku 6,7 proc. Jednak sytuacja w poszczególnych krajach członkowskich różni się diametralnie. Najwyższy poziom bezrobocia w UE wciąż notuje się w Hiszpanii i Grecji. Stopa bezrobocia wynosi tu, odpowiednio, 14,5 proc. oraz 12,9 proc. Według ostatnich danych OECD opublikowanych w listopadzie br., ponad 30 proc. młodych Hiszpanów w wieku poniżej 25 lat nie ma pracy, a 16 proc. porzuciło szkołę przed jej ukończeniem. Na trzecim stopniu niechlubnego podium znajdują się Włochy - 9,4 proc. bezrobocia. Spoza państw południa Europy z dość wysokim poziomie obywateli bez pracy wyróżniają się Szwedzi (8,7 proc.) czy Finowie (7,5 proc.). Jak na tym tle wypada polski rynek pracy?

Zobacz także: Bezrobocie w Polsce spada. W tych branżach znajdziesz teraz pracę

bezrobocie w UE - październik 2021

i

Autor: SUPER EXPRESS bezrobocie w UE - październik 2021 Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-TSLL-L14e-mrVT_bezrobocie-w-ue-pazdziernik-2021.jpg

Bezrobocie w Polsce. Nasz kraj na szczycie listy państw Unii Europejskiej!

Polska w zestawieniu Eurostatu znalazła się wysokim czwartym miejscu. Niższy wskaźnik niż Polska (3,4 proc.) zanotowały: Czechy (2,6 proc.), Holandia (2,9 proc.) i Niemcy (3,3 proc.). Warto też dodać, że w porównaniu do danych z października 202o roku, niemal wszystkie państwa członkowskie zanotowały spadek bezrobocia.

Sonda
Czy jesteś za tym, aby pracodawcy mogli weryfikować szczepienia swoich pracowników?

Jakie jest bezrobocie w Polsce? Grudzień 2021

Należy pamiętać, że Eurostat oblicza poziom bezrobocia w krajach UE w nieco inny sposób niż robi to polski GUS. Unijne biuro statystyczne mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju - przypomina forsal.pl.

Dlatego też metodologia GUS - stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, pokazuje wyższe wartości. Według urzędu na koniec października 2021 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,5 proc.

Najnowsze