Senat Rzeczypospolitej Polskiej

i

Autor: Wikipedia, CC, Fot. Michał Józefaciuk, 2013

Polski Ład dopiero za rok? Szokująca decyzja Senatu

2021-10-29 7:55

Zmiana systemu podatkowego, składająca się na Polski Ład ma wejść w życie dopiero od 2023 roku - to najważniejsza poprawka przyjęta do ustawy podatkowej w Senacie. "Dajemy czas na poprawienie najgorszych rzeczy w tej ustawie" - mówili senatorowie klubów tworzących większość. Senat opowiedział się za poprawkami do ustaw podatkowych wprowadzających Polski Ład. Chodzi m.in. o wydłużenie vacatio legis o rok, zwiększenie udziału samorządów we wpływach z podatków i rozszerzenie tzw. ulgi dla klasy średniej o emerytów i osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie.

Na konferencji prasowej po czwartkowych głosowaniach senatorowie klubów i kół tworzących większość tłumaczyli, dlaczego opowiedzieli się za takimi, a nie innymi poprawkami.

- Długo się nad tym zastanawialiśmy, mieliśmy wiele postulatów i apeli, aby ta ustawa nie weszła w życie w kształcie, w której uchwalił ją Sejm, bo to by była kompletna katastrofa - powiedział szef klubu senackiego KO Marcin Bosacki, uzasadniając poprawkę wydłużającą vacatio legis do 1 stycznia 2023 roku.

- W Senacie postanowiliśmy wszystkie niekorzystne zmiany dla różnych grup przesunąć o 12 miesięcy, co postulował w opinii dla Senatu Rzecznik Praw Obywatelskich - mówiła wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica).

Dodała, że Senat wprowadził poprawki, które zabezpieczają emerytów otrzymujących świadczenia powyżej 4 tys. 800 zł przed poszkodowaniem przepisami tej ustawy.

 - Ten PiS-owski nieład uderza w wiele środowisk i zawodów. Wnosimy poprawki, jeśli chodzi o podatek ryczałtowy, do którego włączamy z powrotem medyków - powiedział senator Adam Szejnfeld (KO). - Przywracamy też możliwość korzystania z karty podatkowej przez przedsiębiorców, którzy to będą chcieli z tego korzystać - mówił.

 Senator Marek Borowski (KO) poinformował, że kolejna z poprawek Senatu przywraca możliwość rozliczania się podatkowego samotnego rodzica wspólnie z dzieckiem, co wykluczały przepisy Polskiego Ładu.

 Z kolei senator Ryszard Bober (PSL) zwrócił uwagę, że Polski Ład zmniejsza dochody własne samorządów. - Dlatego poprawiliśmy to prawo w Senacie, zwiększając poziom dofinansowania wskaźnikowo dla wszystkich samorządów, bo inaczej nie da się prowadzić zrównoważonego rozwoju Polski - informował.

 - Ustawa jest niezwykle skomplikowana. Jest niezrozumiała dla obywateli, przedsiębiorców, ale także dla urzędników, którzy mają wcielać w życie - mówił szef komisji budżetu i finansów senator Kazimierz Kleina (KO). - Tej ustawy nikt do końca w całości nie rozumie. Próbowaliśmy ją poprawić, wprowadziliśmy kilkadziesiąt poprawek, ale daliśmy czas, żeby weszła w życie dopiero 1 stycznia 2023, po to, by jej się nauczyć i ją poprawić - przekonywał.

 Uchwalona 1 października nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza rozwiązania podatkowe zawarte w Polskim Ładzie, m.in. podnosi kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł oraz próg podatkowy z 85 tys. zł do 120 tys. zł, likwiduje odpis składki zdrowotnej od podatku (jednocześnie wprowadzając tzw. ulgę dla klasy średniej), zmienia zasady naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorcom i wprowadza tzw. podatek minimalny od korporacji.

 Ustawa z poprawkami wróci teraz do Sejmu.

Polski Ład – czy jest to rewolucja podatkowa i społeczna
Sonda
Myślisz, że Polski Ład poprawi twoje życie?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze