Polski Ład. Pieniądze dla matek zwolnione z podatku

2022-07-06 9:31

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 lipca 2022 roku zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł w skali roku.

Kto może skorzystać ze zwolnienia podatkowego?

Zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie internetowej ZUSu ze zwolnienia podatkowego może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo skorzystać z jednej z ulg podatkowych:

  • ulgi dla młodych, która przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat
  • ulgi na powrót, która przysługuje osobom, które na stałe wracają do Polski z zagranicy
  • ulgi dla rodzin 4+, która przysługuje osobom, które wychowują co najmniej 4 dzieci
  • ulgi dla pracujących seniorów, która przysługuje osobie, która pracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna, zasiłek macierzyński może przysługiwać pracującemu seniorowi, m.in. jeśli przyjmie dziecko lub dzieci na wychowanie)
Pieniądze to nie wszystko. Hanna Gronkiewicz-Waltz

Jakie dokumenty należy złożyć?

Żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zastosował zwolnienie podatkowe  przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od pobieranego zasiłku macierzyńskiego, należy złożyć poszczególne dokumenty:

  • osoby korzystające z ulgi dla młodych - wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia (ZPM)
  • osoby korzystające z pozostałych ulg – oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi (ZPO)

Należy jednak pamiętać, że jeżeli stan faktyczny, który ma wpływ na stosowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ulegnie zmianie - należy powiadomić o tym ZUS.  Wniosek o zastosowanie ulgi można również cofnąć w dowolnym momencie.

Sonda
Czy opłacanie składek ZUS powinno być dobrowolne?
Najnowsze