niemowlę, noworodek, dziecko, chłopiec, chłopczyk

i

Autor: East News

Zasiłek macierzyński. Czyli wszystko co powinna wiedzieć mama?

2018-03-31 12:30

Urlop macierzyński jest obowiązkowy dla każdej mamy. Nie możesz więc się go zrzec, ani też przekazać go innej osobie. Urlop macierzyński jest płatny. Przez cały czas trwania urlopu macierzyńskiego będziesz otrzymywała zasiłek macierzyński.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego oblicza się na na podstawie twojego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ciągu ostatniego roku przed przejściem na urlop macierzyński lub rodzicielski. Kwota zasiłku macierzyńskiego zależy od formy zatrudnienia, wysokości zarobków, ale również od terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski. Jeśli miesięczna wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy jest niższa niż 1000 zł, czyli niższa od świadczenia rodzicielskiego, to zasiłek macierzyński podwyższa się do 1000 zł.

Sprawdź: Komu przysługują zasiłki z pomocy społecznej

Dwa warianty
Pierwszy wariant - podczas urlopu macierzyńskiego (przez 20 tygodni) otrzymujesz 100 proc. twojej pensji. Tyle samo dostaniesz przez pierwsze 6 tygodni trwania urlopu rodzicielskiego (gdy urodzisz jedno dziecko przy jednym porodzie lub 8 tygodni, gdy urodzisz dwoje lub więcej dzieci przy jednym porodzie). Za pozostałą część urlopu rodzicielskiego (26 tygodni) należy ci się zasiłek w wysokości 60 proc. twojego wynagrodzenia.

Drugi wariant - już na początku decydujesz się, że będziesz opiekować się dzieckiem przez 12 miesięcy. W tej opcji przez rok będzie otrzymywała zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Pod jednym warunkiem - nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie złożysz pisemny wniosek o udzielenie po urlopie macierzyńskim albo urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.
Czyli dostajesz:
• 80 proc. wynagrodzenia – jeśli złożysz wystąpienia z wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze, nie później niż 21 dni po porodzie. Zasiłek macierzyński wynosi wtedy 80 proc. podstawy wymiaru podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego;
• 60 proc. podstawy wymiaru - przekroczenie 21-dniowego terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski oznacza odpowiednio 100 proc. podczas urlopu macierzyńskiego, przez następnie 60 proc. podstawy wymiaru
• 100 proc. podstawy wymiaru – przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego. jeśli nie wniosku o wykorzystanie urlopu rodzicielskiego; 100 proc. zasiłek macierzyński obowiązuje przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego.
Uwaga! Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

Dowiedz się: Ile pieniędzy od państwa dostaniesz na dzieci?

Gdy pracujesz na część etatu
Wymiar czasu pracy nie ma wpływu na wymiar urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Oznacza to, że jeśli jesteś zatrudniona na pół etatu, trzy czwarte etatu, jedną czwartą etatu itd. również może skorzystać z 12 pełnych miesięcy na opiekę nad dzieckiem. Twój zasiłek macierzyński będzie wypłacany na tych samych zasadach jak w przypadku pełnego etatu, czyli przez 20 tyg. urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego otrzymujesz 100 proc. wynagrodzenia, a przez pozostałe 26 tyg. urlopu rodzicielskiego 60 proc.
Możesz także wybrać opcje pobierania przez okres 12 miesięcy zasiłku w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Jeżeli twoje wynagrodzenie nie przekracza tysiąca złotych, dostaniesz wyrównanie do 1 tys. złotych.

Przeczytaj: Kto musi oddać 500 plus

1000 zł dla wszystkich matek
Zasiłek macierzyński należy się każdej kobiecie, która urodziła dziecko bez względu na formę zatrudnienia, nawet jeśli nie są zatrudnione w ramach umowy o pracę. Przysługuje również matkom, które nie odprowadzają składek na ubezpieczenie chorobowe, zatrudnionym na umowę o dzieło, studentkom czy bezrobotnym – one otrzymują co miesiąc zasiłek macierzyński w wysokości 1000 zł przez pierwszy rok życia dziecka.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze